Organiseer jij een sportief evenement of een sportwedstrijd? Onder bepaalde voorwaarden kan je bij ons gratis gadgets en medailles aanvragen:

  • Sportdiensten, sportregio’s, sportclubs en -federaties, scholen, sportraden en socio-culturele verenigingen kunnen medailles of gadgets voor de deelnemer aanvragen.
  • Sportdiensten, sportregio’s, sportclubs en -federaties die sportwedstrijden met een bovenlokaal karakter organiseren, kunnen bronzen, zilveren en/of gouden medailles aanvragen.

Voor welke activiteiten kunnen geen medailles of gadgets aangevraagd worden?

  • commerciële organisaties
  • activiteiten enkel voor eigen leden (vb: schoolsportdag)
  • tombola’s, kampioenenvieringen, eetfestijnen, kwis, …
  • evenementen/projecten die reeds op een andere manier door Sport Vlaanderen ondersteund worden

Voorwaarden voor het aanvragen van gadgets of medailles

Eenzelfde organisator kan jaarlijks maximaal 3 aanvragen indienen. Het aantal toegekende prijzen is afhankelijk van de beschikbaarheid. 

Waar afhalen?

Toegekende gadgets of medailles moeten worden opgehaald in de uitleendienst van jouw provincie. Ze worden niet opgestuurd.

Hoe vraag je gadgets en medailles aan?

Minstens 3 weken voor je activiteit kan je via het e-loket een aanvraag doen voor gadgets of medailles.

Hoe je dat doet, kan je nalezen in de handleiding.

De consulent (boven)lokale werking van jouw gemeente beslist of je aanvraag wordt goedgekeurd.