Organiseer naschoolse sport

We willen het onze jongeren zo gemakkelijk mogelijk maken om na de schooluren aan sport te doen. We ontwikkelden een specifiek aanbod voor elke schoolgroep: voor kinderen van 3 tot 8 jaar is er Multimove. voor kinderen in de basisschool hebben we Sportsnack en voor de jongeren in de middelbare school is er Sport Na School (SNS).

Multimove (3-8 jaar)

Multimove laat de kleinsten hun beweegvaardigheden oefenen

Multimove biedt 3- tot 8-jarige kinderen een gevarieerd bewegingsprogramma aan, waarin de focus op de algemene ontwikkeling van vaardigheden ligt en een sporttak niet meteen herkenbaar is. 

Multimove zorgt voor een brede motorische ontwikkeling en kan de start betekenen van een gezonde en levenslange sport- en bewegingsparticipatie. Plezierbeleving staat hierbij centraal. 

De rode draad doorheen alle initiatieven zijn de 12 fundamentele bewegingsvaardigheden. Deze vormen de basis van Multimove en zorgen voor een optimale motorische ontwikkeling en veel beweegplezier. 

Kleuter op touwenklimrek

Sportsnack (6-12 jaar)

Sportsnack: een sportieve naschoolse opvang

Heel wat basisscholen in Vlaanderen bieden tijdens de naschoolse opvang een uurtje extra sport aan onder begeleiding van ervaren lesgevers. Dat is Sportsnack, een sportieve naschoolse opvang. Actief en altijd iets anders: kinderen uit de lagere school komen dankzij Sportsnack in aanraking met diverse sporten.

Sportsnack wordt georganiseerd vanuit de basisscholen, maar de plaatselijke sportclubs worden zo veel mogelijk bij de organisatie betrokken: ze geven regelmatig initiaties. Dat zorgt ervoor dat kinderen die de smaak te pakken hebben gemakkelijker de stap kunnen zetten naar de sportclub zelf.

Verschillende kindjes met springtouw samen met coach

SNS (12-18 jaar)

Sport Na School (SNS): een breed sportaanbod voor slechts 35 euro (15 weken) of 55 euro (voor 30 weken)

Sportievelingen in de middelbare school kunnen met een SNS-pas een jaar lang zo veel sporten als ze willen.

Ze kunnen kiezen uit een indrukwekkend aanbod van toffe activiteiten zoals hiphop, badminton, aerobics, fitness, spinning, tennis, muurklimmen, squash, enzovoort. En het beste van al: ze hoeven niet eens op voorhand in te schrijven.

Jong meisje oefent boksen met haar coach
Jonge meisjes lachen en knuffelen elkaar na een basketbalmatch

Decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA)

Met dit decreet streeft de Vlaamse overheid naar een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten voor alle kinderen en gezinnen. Dit wil zeggen dat alle lokale spelers (Onderwijs, Welzijn, Cultuur, Jeugd en Sport …) zo goed mogelijk samenwerken. Het lokaal bestuur heeft de regie in handen en stippelt met de verschillende partners een lokaal buitenschools beleid uit.

Scholen zijn belangrijke partners om mee hun schouders te zetten onder het BOA-verhaal in een gemeente of stad. Zij kennen de noden en de kansen en kunnen samen met de andere partners lokale oplossingen verkennen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over infrastructuur, partnerschappen met vrije tijd, samenwerking op woensdagmiddag, zoektocht naar personeel, …

Ga dus zeker samen met het lokaal bestuur en andere partners op zoek naar mogelijkheden voor buitenschoolse opvang en activiteiten binnen jouw gemeente.