Maak kennis met de Vlaamse Trainersschool

Samen meer trainers beter opleiden, dat is de missie van de Vlaamse Trainersschool (VTS). Sinds 1994 organiseert en erkent de VTS het hele jaar door kwalitatieve en toegankelijke sportkaderopleidingen. We hechten enorm veel belang aan goed opgeleide trainers, sportbegeleiders en clubbestuurders. De Vlaamse Trainersschool reikt jaarlijks meer dan 5.500 kwalificaties uit aan sportbegeleiders die met succes een opleiding hebben gevolgd. Wie sportactiviteiten aanbiedt en een sportgekwalificeerde trainer in huis haalt, weet dat zijn sporters in goede handen zijn.

De Vlaamse Trainersschool is het resultaat van de samenwerking tussen Sport Vlaanderen, de Vlaamse universiteiten (KU Leuven, UGent en VUB) en hogescholen met een opleiding Lichamelijke Opvoeding, en de erkende Vlaamse sportfederaties. 

 

De Stuurgroep die de Vlaamse Trainersschool (VTS) in goede banen leidt is samengesteld uit negen stemgerechtigde leden: drie van Sport Vlaanderen, drie van de onderwijsinstellingen (Vlaamse universiteiten en hogescholen met een opleiding Lichamelijke Opvoeding), en drie vertegenwoordigers van de erkende Vlaamse sportfederaties. 

Bij trainer zijn komt heel wat meer kijken dan enkel oefenstof geven aan je sporters... In ons promotiefilmpje maak je kennis met alle aspecten van de functie van een trainer.

Wie doet wat bij de Vlaamse Trainersschool?

Per sporttak zijn er denkcellen en werkgroepen opgericht onder leiding van een Directeur Sportkaderopleiding (DSKO). Die plannen, coördineren en bewaken de opleidingen. Cursisten kunnen met hun vragen tijdens opleidingen steeds terecht bij docenten en cursusverantwoordelijken. Permanente Overlegorganen zorgen voor een overlegstructuur over het opleidingsaanbod dat niet via een sporttak/denkcel verloopt.

Volg een opleiding of een bijscholing bij de Vlaamse Trainersschool

Maak kennis met onze opleidingen en bijscholingen

Wil je bijleren over sporttraining, sportprestaties, fitheid, redden, beheer van sportinfrastructuur of (jeugd)sportbeleid? Wil je extra competenties verwerven als trainer of sportbegeleider? Is het tijd om je bij te scholen?

 

Dan ben je bij de Vlaamse Trainersschool (VTS) aan het juiste adres: sinds 1994 organiseert en erkent de VTS het hele jaar door kwalitatieve en toegankelijke sportkaderopleidingen.

 

Kom ik in aanmerking voor een vrijstelling?

Wat met vrijstellingen voor bepaalde vakken of modules van een opleiding? Kan ik op basis van eerder gevolgde opleidingen een vrijstelling aanvragen voor bepaalde vakken of modules uit de VTS-opleidingen? In bepaalde gevallen wel.

Download onze app's

Vlaamse Trainersschool-app

 

Via deze app kan je het opleidings- en bijscholingsaanbod van de Vlaamse Trainersschool en haar partners raadplegen en ervoor inschrijven. Je beschikt als (kandidaat-)cursist, docent of sportbegeleider over een uitgebreide rubriek 'Mijn VTS' die voor jou persoonlijk is opgebouwd.

De app is een initiatief van de Vlaamse Trainersschool, de samenwerking tussen Sport Vlaanderen, de erkende Vlaamse sportfederaties en de universiteiten en hogescholen LO.

De Sport Vlaanderen app

Via deze app heb je toegang tot meer dan 25.000 sportclubs, 2.000 andere sportorganisaties zoals sportfederaties, sportdiensten, sportraden, enz. en ongeveer 20.000 sportinfrastructuren in meer dan 1.000 sporttakken in Vlaanderen. Ongetwijfeld ook in de buurt van jouw woonplaats!

In deze versie (8.3) van de app kan je een persoonlijk profiel beheren, je wachtwoord wijzigen, je functie bij een sportorganisatie beheren, je persoonsfiche downloaden, je persoonlijke QR-code genereren en een digitaal duplicaat van je behaalde kwalificaties die je behaalde bij de Vlaamse Trainersschool of haar partners downloaden.

Wij zoeken docenten

Ben jij uit het juiste hout gesneden om docent te worden aan de Vlaamse Trainersschool (VTS)? Wil jij je bij ons team aansluiten en er samen met ons voor zorgen dat de kwaliteit van onze opleidingen op alle opleidingsniveaus voortdurend verbetert?

Dat treft, want de Vlaamse Trainersschool is voortdurend op zoek naar talentvolle docenten om het team te versterken.

Het tewerkstellingsdecreet stroomlijnt de tewerkstelling in de sport

Het Tewerkstellingsdecreet dat op 1 januari 2014 in werking trad, heeft tot doel de tewerkstelling in de sportsector professioneler en gestroomlijnder te maken. Het decreet regelt de tewerkstelling van sporttechnische, logistieke en administratieve medewerkers binnen de sportsector. Sportwerk Vlaanderen staat in voor de uitwerking van het decreet. Zij coördineren en stellen een pool van sportbegeleiders en sportondersteuners tewerk.