Een goede trainer weet hoe training te geven en dit toe te passen (professionele competenties), in relatie tot anderen (interpersoonlijke competenties) en stelt zichzelf hierbij concreet in vraag (intrapersoonlijke competenties).

We ontwikkelden de laatste jaren heel wat tools rond (zelf)reflectie. Deze worden actief gebruikt binnen de VTS-opleidingen en bundelden we op deze pagina.

Ontdek jouw trainerscompetenties

We ontwikkelen enkele scans om jouw competenties in kaart te brengen. De eerste vind je hieronder.

Bepaal jouw coachingstijl aan de hand van het coachkompas*.

*Het coachkompas is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek (Delrue, Reynders et al., 2019).

Beoordelingstool zelfreflectie

Met deze beoordelingstool kan je je eigen zelfreflectie(verslagen) kritisch evalueren en bijsturen.

Digitale reflectiemap en -schriftje

Handig invulbare reflectiefiches om zelf als trainer kritisch te leren reflecteren rond je eigen sterktes, werkpunten en verdere ontwikkelmogelijkheden.

Reflecteren binnen VTS-opleidingen

Ontdek hoe we binnen de VTS-opleidingen reflectie stimuleren en aanleren. Dit is trouwens wetenschappelijk getest!

Multi culturele groep schoolkinderen luisteren naar hun coach