We moedigen iedereen aan om actief te blijven en deel te nemen aan de Europese Week van de Sport, die elk jaar plaatsvindt van 23 tot 30 september. Dit initiatief van de Europese Commissie heeft als doel om sport en lichaamsbeweging in heel Europa te bevorderen en aan te moedigen. Het overkoepelende thema van dit jaar is "#BeActive", wat ons inspireert om actief te blijven gedurende de hele week en de rest van het jaar!

Europese uitwisseling tussen sportclubs

Netwerk Lokaal Sportbeleid, EU Sportlink, de Vlaamse Sportfederatie en Sport Vlaanderen bieden alle sportclubs de kans om een Europese trainer of coach uit te nodigen in Vlaanderen tussen 20 september en 6 oktober 2024 of een uitwisseling te organiseren met een buitenlandse sportclub. 

Mogelijke initiatieven zijn onder andere bijscholingen, workshops, trainingsmomenten en de uitwisseling van kennis en ervaring.

Enkel sportclubs aangesloten bij een erkende sportfederatie komen in aanmerking en het geplande initiatief moet plaatsvinden in het Nederlandstalig taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

 

Het is niet meer mogelijk om een dossier in te dienen. De deadline was 30 juni 2024.