Drie Europese vlaggen wapperen voor het gebouw van de Europese Unie in Brussel

Van 23 tot 30 september vindt de Europese week van de sport plaats, een initiatief van de Europese Commissie. Het doel van deze week is om sport en lichaamsbeweging in heel Europa te bevorderen en iedereen aan te moedigen om tijdens deze week en het volledige jaar actief te zijn. 

Ook Vlaanderen neemt deel aan deze actie.

Zo organiseren we naast de Maand van de Sportclub, waar in bijna 200 gemeenten en steden rond de 2.000 sportclubs hun deuren openen voor het publiek, ook de actie Europese uitwisseling sportclubs.

Europese uitwisseling sportclubs

Met de actie Europese uitwisseling sportclubs willen Sport Vlaanderen, Netwerk Lokaal Sportbeleid en de Vlaamse Sportfederatie Vlaamse sportclubs aanmoedigen om een uitwisseling te organiseren met een Europese sportclub.

Sportclubs waarvan het initiatief werd weerhouden, kunnen rekenen op een ondersteuning.

In totaal worden in 2023 dertien initiatieven ondersteund. Ontdek ze allemaal. 

Geen fiches gevonden.