Projectoproep activatie van vrouwen

In 2021 maken vrouwen 41% uit van de sporters, 35% van de trainers, 27% van de bestuursleden in Vlaamse sportclubs en 16% van de bestuurders in de Vlaamse sportfederaties. 

 

Deze cijfers tonen duidelijk aan dat er een onevenwicht zit in de verhouding, met een duidelijke ondervertegenwoordiging van vrouwen in sleutelposities. De cijfers tonen aan dat er actie nodig is om dat evenwicht te herstellen. Als we dieper in de cijfers duiken zien we ook grote verschillen tussen de sporten onderling, waardoor er ook geen veralgemening in probleemanalyse en probleemoplossing mag toegepast worden.

 

Via de projectoproep ‘activatie van meisjes en vrouwen’ willen we een extra boost geven aan federaties en organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding (OSV’s) om op maat van de sportfederatie of OSV de activatie van meisjes en vrouwen te verhogen.

 

Elke erkende sportfederatie en organisatie voor sportieve vrijetijdsbesteding (OSV) kan, ten laatste 1 november 2022, een aanvraag indienen.

 

De Vlaamse overheid subsidieert het project gedurende de twee werkingsjaren 2023 en 2024, met als doel tijdens en na deze periode een positief effect op vlak van de deelname van meisjes en/of vrouwen op vlak van de actieve sportparticipatie en/of sportomkadering te realiseren.

Wij ondersteunen de georganiseerde sportsector

De georganiseerde sportsector is bij ons in goede handen. Wij geven hen de nodige ondersteuning en administratieve begeleiding en houden toezicht op hun werking. Het decreet van 10 juni 2016 regelt de erkenning en subsidiëring van de verschillende partijen binnen de georganiseerde sportwereld in Vlaanderen.

 

Het decreet heeft betrekking op sportfederaties, koepelorganisatie, organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding, het G-sportplatform en de organisatie voor risicovechtsporten.

 

Inhoudelijk focust de Vlaamse overheid via dit decreet op enerzijds de professionalisering van de basiswerking en anderzijds op projecten inzake jeugdsport, laagdrempelig sportaanbod, innovatie, sportkampen en topsport.

 

De partners in de georganiseerde sportsector kunnen ook projectsubsidies aanvragen voor bepaalde sportevenementen.

sportmateriaal3.jpg

Logistieke ondersteuning

Onze partners in de georganiseerde sportsector kunnen ook beroep doen op heel wat logistieke ondersteuning voor de uitvoering van hun sportbeleid.

  • Heb je sportmateriaal nodig?
  • Ben je op zoek naar een trofee?

Wij helpen je met je sportinfrastructuur

Onze experts adviseren je graag over de aanleg van nieuwe of renovatie van bestaande sportinfrastructuur. Ons expertenteam bestaat uit ingenieurs, architecten, een landschapsarchitect, een milieuspecialist, een jurist die gespecialiseerd is in overheidsopdrachten, en veel medewerkers met ervaring in sportinfrastructuur.

 

De Vlaamse overheid heeft ook heel wat subsidies voor de realisatie van sportinfrastructuur. Deze ondersteuning richt zich op dit moment echter niet rechtstreeks tot sportfederaties maar tot lokale besturen, scholen en sportclubs. Alle info over de subsidiëring van sportinfrastructuur kun je dan ook daar terugvinden.

sportvloer.jpg

Begeleiding nodig?

Als koepelorganisatie is de Vlaamse Sportfederatie het aanspreekpunt voor alle sportfederaties van Vlaanderen. Je kunt bij hen aankloppen:

  • als kennis- en informatiecentrum;
  • om je kwalitatieve werking te bevorderen;
  • voor de begeleiding i.f.v. maatschappelijke behoeften en doelgroepenwerking;
  • voor de ondersteuning van je sportclubs (dynamoproject).

G-sport Vlaanderen is het aanspreekpunt voor iedereen die werkt rond of interesse heeft in sport voor personen met een handicap.

 

De Organisatie voor risicovechtsporten is een kennis- en ondersteuningspunt voor risicovechtsport in Vlaanderen. Zij wil ervoor zorgen dat elke vechtsporter in zijn/haar sportomgeving op een gezonde en ethisch verantwoorde manier zijn sport kan beoefenen.

Documenten en regelgeving

Decreten, regelgeving, wettelijk kader, .. Het is soms moeilijk het overzicht te bewaren. Wij zetten hier alle relevante regelgeving en bijhorende documenten keurig op een rijtje.

Kwaliteitsvol begeleidingskader

Is jouw begeleidingskader up-to-date?

De Vlaamse Trainersschool organiseert een heleboel sporttechnische opleidingen en allerhande bijscholingen voor personeelsleden en medewerkers van sportfederaties.

Op zoek naar de geschikte medewerker?

Op zoek naar een administratief coördinator of een sporttechnisch coördinator voor je sportfederatie? In onze databank van sportvacatures kan je zelf je advertentie opladen. Zo vind je gegarandeerd de juiste kandidaat.

Blijf op de hoogte

Loena Hendrickx 4.jpg

Extra middelen voor Vlaamse topsporters

21/11/2022 - Vlaams minister van Sport Ben Weyts gaat per jaar € 1 miljoen extra middelen investeren in topsporters, o.a. met de invoering van halftijdse contracten voor individuele sporters en studenten en extra omkadering.

Meer >
rolstoelbasket kinderen

Vlaanderen lanceert met kwaliteitslabel een nieuwe standaard voor toegankelijke sportinfrastructuur

11/10/2022 - Vandaag lanceren we het ‘Kwaliteitslabel toegankelijke sportinfrastructuur’. Met het label willen we ontwerpers, opdrachtgevers, overheden en uitbaters stimuleren om hun sportinfrastructuur (meer) toegankelijk te maken.

Meer >