Reeds jaren ondersteunt de Vlaamse overheid de georganiseerde sportsector met als hoofdspeler de Vlaamse sportfederaties. De decretele financiële ondersteuning zet vanaf 2017 resoluut in op de rationalisering en de kwaliteitsverhoging van het sportlandschap.

Anderzijds kunnen organisatoren bij de Vlaamse overheid terecht voor de ondersteuning van sportpromotionele evenementen.

Subsidiëring van de georganiseerde sportsector

Het decreet tot wijziging van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector regelt de erkenning en subsidiëring van de verschillende partijen binnen de georganiseerde sportwereld in Vlaanderen. Het hoofddoel van dit nieuwe decreet: het sportfederatielandschap in Vlaanderen performanter, krachtdadiger, efficiënter en vooral kwaliteitsvoller maken.

 

De verschillende partijen waarvan sprake in het decreet zijn de sportfederaties, de koepelorganisatie, de organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding en de organisatie voor risicovechtsporten.

 

Sport Vlaanderen zorgt voor de financiële ondersteuning, de administratieve begeleiding en de controle van het georganiseerde sportbeleid in Vlaanderen. 

 

Voor alle kleine letters met betrekking tot de wettelijke basis, lees je best het decreet en de uitvoeringsbesluiten.

Geen sport zonder de juiste sportinfrastructuur

Een perfect uitgebalanceerde sportinfrastructuur is de basis voor een goede sportbeoefening. Heel wat sporten kunnen zonder de geschikte infrastructuur niet beoefend worden: zonder zwembad geen zwemmen, zonder voetbalveld geen voetbal.

Lokale en regionale besturen, maar ook clubs, federaties en privépartners kunnen bij Sport Vlaanderen aankloppen voor financiële ondersteuning.

Sport Vlaanderen ondersteunt sportevenementen

Sport Vlaanderen wil zoveel mogelijk mensen aan het sporten krijgen, liefst op regelmatige basis, en levenslang. Sportevenementen kunnen er mee voor zorgen dat mensen aangezet worden tot sporten. Ze zijn leuk om naar te kijken, om aan deel te nemen of om te proeven van bepaalde sporten. We willen Vlaanderen zo als (top)sportregio op de kaart zetten en geven zo meer kansen aan (top)sporters om zich te ontwikkelen en betere resultaten te boeken.

 

Sinds verschillende jaren konden organisatoren van (top)sportevenementen dan ook financiële ondersteuning ontvangen vanuit Vlaanderen. Vanaf 1 januari 2018 wordt de provinciale ondersteuning voor bovenlokale sportevenementen geïntegreerd in de werking van Sport Vlaanderen. Voor de ondersteuning van internationale en bovenlokale sportevenementen, zowel voor topsport, breedtesport als G-sport, werkten we een vernieuwd kader uit op Vlaams niveau.

WIE_SchuermansJens.jpg