Organiseert jouw sportfederatie een sportevenement bij warm weer?

Organiseert jouw sportfederatie een sportevenement bij warm weer?

We zullen steeds vaker te maken krijgen met warm weer en hittegolven, en met de bijbehorende hoge ozonconcentraties in de lucht. Zowel hitte als ozon kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

 

Kinderen, ouderen en chronisch zieken behoren tot de risicogroepen, maar ook gezonde volwassen mensen kunnen last krijgen, en dan vooral wanneer ze grote inspanningen leveren.

 

Als organisator kan je ook een reeks voorzorgsmaatregelen nemen. Wij zetten er enkele voor jou op een rijtje.

Sport en innovatie

Sport en innovatie

innovatie_grafiek.jpg

Onze missie is meer mensen aan het sporten krijgen. Bij Sport Vlaanderen zijn we ervan overtuigd dat je dat onder andere bereikt door te vernieuwen en te innoveren, zowel in het beweeg- als sportaanbod. Maar ook in de benadering van doelgroepen, de manier van coachen en omkadering willen we mee zijn met de laatste nieuwe technologieën en methodes.

 

Via partnerships, een samenwerking met Howest, de sportinnovatiecampus, tot de organisatie van een tweejaarlijks sportinnovatiecongres. We wenden alle middelen aan om te slagen in onze missie.

De toekomst van de Vlaamse sportfederaties

De toekomst van de Vlaamse sportfederaties

Op 3 december 2013 organiseerde Sport Vlaanderen in het vergader- en conferentiecentrum ALM in Berchem het Rondetafeloverleg Sportfederaties 2020. Op het programma stonden een negental brainstormsessies rond de toekomst van de sportfederaties in Vlaanderen.

 

Laat je inspireren!

Sport en de Europese Unie

Sport en de Europese Unie

Sinds het Verdrag van Lissabon van 2009 is sport ook formeel een bevoegdheid van de Europese Unie geworden. Door het sportbeleid van lidstaten aan te vullen, te ondersteunen en op elkaar af te stemmen wil de EU sport een Europese dimensie geven.

 

Sport, een Europese bevoegdheid

Europese samenwerking in de sport: Erasmus+