De toekomst van de Vlaamse sportfederaties

2013: Brainstormen over de toekomst 2020

Op 3 december 2013 organiseerde Sport Vlaanderen in het vergader- en conferentiecentrum ALM in Berchem het Rondetafeloverleg Sportfederaties 2020. De keynote speakers waren Arnout Geeraert (Good governance in Vlaamse sportfederaties) en Jan van den Nieuwenhuijzen (Oksigen for social entrepreneurschip). Minister van Sport Muyters leidde de brainstormdag in.

Op het programma stonden een negental brainstormsessies rond de toekomst van de sportfederaties in Vlaanderen.

Deze brainstormsessies vormden de basis voor voor een aantal decretale voorwaarden in het decreet van 2016 o.a.:

 • slechts 1 unisportfederatie per sporttak
 • fusies
 • basissubsidie en facultatieve subsidies (beleidsfocussen)
 • kwaliteitskorf
 • ....


Dit waren de thema's die aan bod kwamen:

 1. Wat is de positie van de Vlaamse Sportfederaties in het Vlaamse sportlandschap anno 2020?
 2. Wat zijn in 2020 de kerntaken van een sportfederatie?
  a.  Welke taken moet een sportfederaties wel en welke niet (meer) opnemen?
  b.  ...
 3. Hoe realiseren we tegen 2020 financieel slagkrachtige sportfederaties?
 4. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat sportfederaties uitgroeien tot professionele ondernemingen met een meer bedrijfsmatige werking/structuur?
 5. Hoe ziet het ideale organisatiemodel van de sportfederatie van de toekomst eruit?
  a.  Welke profielen dienen de medewerkers idealiter te hebben?
  b.  Wat is de rol van de Raad van Bestuur en wat is die van het personeel?
  c.  ...
 6. Hoe kan een sportfederatie zicht wapenen om (inter)nationale evoluties en trends tijdig op te pikken?
  a.  Hoe kan een federatie bijvoorbeeld inspelen op de trend 'licht georganiseerde sportbeoefening'?
  b.  Wat wordt het belang van innovatieve projecten?
  c.  ...
 7. Hoe kunnen sportfederaties samenwerkingsverbanden aangaan en hoe kan dit bijdragen aan hun werking?
 8. Welke ondersteuning en dienstverlening verwachten de sporter en de sportclub in 2020 van de Vlaamse sportfederaties?
 9. Wat is anno 2020 de rol van de Vlaamse overheid in de ondersteuning van de sportfederaties?