Tennis.jpg

Trainers en sportbegeleiders

Samen meer trainers beter opleiden

Wat met vrijstellingen voor bepaalde vakken of modules van een opleiding? Kan ik op basis van eerder gevolgde opleidingen een vrijstelling aanvragen voor bepaalde vakken of modules uit de VTS-opleidingen? En is er mogelijkheid om korting te krijgen voor een VTS-opleiding?

Kan ik een opleiding die ik elders volgde (Eerder Verworven Kwalificatie) laten gelijkstellen (assimilatie of EVK) met een VTS-opleiding? Kan ik competenties die ik elders verworven heb laten valoriseren tot een VTS-kwalificatie (EVC)? In bepaalde gevallen wel.

Download de VTS-app

De Vlaamse Trainersschool in je broekzak

Via onze VTS-app kan je het opleidings- en bijscholingsaanbod van de Vlaamse Trainersschool en haar partners raadplegen en ervoor inschrijven. Je beschikt als (kandidaat-)cursist, docent of sportbegeleider over een uitgebreide rubriek 'Mijn VTS' die voor jou persoonlijk is opgebouwd.

Info voor cursisten

Kom je in aanmerking voor een korting of terugbetaling?

In een aantal gevallen krijg je een korting van 50% op het inschrijvingsgeld: vanaf 66%-invaliditeit, studenten Lichamelijke Opvoeding, cursisten die dezelfde cursus al eens gevolgd hebben bij de VTS en cursisten die een EVC-traject hebben afgelegd en nu een opleiding van een hoger niveau binnen dezelfde sporttak volgen. In elk van deze gevallen zal je gevraagd worden om een bewijsstuk voor te leggen.

 

In een aantal gevallen kan je na schriftelijk verzoek de helft van het cursusgeld terugkrijgen. Personen met een bestaansminimum die geslaagd zijn voor de cursus en een attest van het OCMW voorleggen, komen daarvoor in aanmerking. Ook volledig werklozen die de cursus succesvol beëindigen en een attest van de VDAB voorleggen, kunnen een terugbetaling aanvragen.

Examenreglement

Ontdek ons examenreglement:

2023

2022

2021

Kom je in aanmerking voor een vrijstelling?

Wat met vrijstellingen voor bepaalde vakken of modules van een opleiding? Kan ik op basis van eerder gevolgde opleidingen een vrijstelling aanvragen voor bepaalde vakken of modules uit de VTS-opleidingen? In bepaalde gevallen wel.

Interessante documenten

Tijdens onze opleidingen werk je met heel wat nuttige tools. Omdat we vinden dat iedereen deze moet kunnen gebruiken, kan je ze hier terugvinden.

Onderscheid tussen kwalificaties en competenties

Wanneer het gaat over vrijstellingen en assimilatie (gelijkstelling), dan maken we in de eerste plaats een onderscheid tussen kwalificaties en competenties. In het geval van eerder verworven kwalificaties (EVK) is het verhaal doorgaans eenvoudiger dan bij reeds verworven competenties, omdat je een erkend diploma of getuigschrift hebt dat je vaardigheden aantoont. Beantwoordt je diploma aan de inhoudelijke vereisten, dan kan je een gedeeltelijke of volledige vrijstelling krijgen.


Bij reeds verworven competenties (EVC) is de erkenning iets moeilijker. De ervaringen die je opgedaan hebt in een sportclub, de bijscholing of clinic die je volgde, de stages die je gelopen hebt bij een gekwalificeerde trainer of de resultaten die je bereikt hebt met een ploeg of atleet, kunnen immers niet bewezen worden aan de hand van een officieel document. Toch kunnen ook die in een aantal gevallen aanleiding geven tot een vrijstelling. Daarvoor moet je een EVC-procedure opstarten.

Wil je een diploma of getuigschrift laten gelijkstellen?

Heb je al een sportpedagogisch diploma behaald in binnen- of buitenland? Dan kan je dat onder een aantal voorwaarden laten gelijkstellen met de opleidingen van de Vlaamse Trainersschool. Na goedkeuring van jouw aanvraag ontvang je dan een digitaal bewijs van je kwalificatie, maar geen VTS-diploma.

EVC/EVK-procedure opstarten?

Vrijstellingen of gelijkstellingen die niet in de vrijstellingstabel of assimilatietabel opgenomen zijn, moet je aanvragen via de EVC/EVK-procedure.
Vrijstellingen op basis van een kwalificatie verlopen via de EVK-procedure.
Behaalde je nog geen kwalificatie, maar heb je wel al jarenlang ervaring als trainer, dan val je onder de EVC-procedure.

 

Let op: een EVK- of EVC-procedure vraagt tijd en geld, en geeft niet automatisch recht op een gelijkstelling of vrijstelling. De Vlaamse Trainersschool kan oordelen dat de ingediende bewijsstukken niet of onvoldoende beantwoorden aan de criteria. Als de VTS geen gelijkstelling of vrijstelling toekent, dan zal ze natuurlijk uitleggen waarom.

Volg ons op sociale media