Tennis.jpg

Trainers en sportbegeleiders

Samen meer trainers beter opleiden

De Vlaamse Trainersschool draagt ethiek en ethisch handelen hoog in het vaandel. Alle VTS-medewerkers en -cursisten moeten in een respectvolle omgeving met elkaar kunnen omgaan.

We zetten op deze pagina graag alles op een rijtje. Indien je grensoverschrijdend gedrag wenst te signaleren, dan vragen we je om dit via onderstaand meldformulier te doen.

Integriteit

Wij willen via onze gekwalificeerde trainers en sportbegeleiders sporters stimuleren en aanzetten tot een gezonde sportbeoefening binnen een ethisch sportklimaat. 

Daarom is het ook binnen de sportkaderopleiding van cruciaal belang dat ieders integriteit gewaarborgd wordt en mogelijke oplossingen voor ethische dilemma’s aangereikt worden.

Grenzen

In een positieve werkomgeving hou je rekening met de grenzen van ieder individu. Je streeft er dan ook naar om adequaat aandacht te besteden aan preventie van alle mogelijke vormen van grensoverschrijdend gedrag (GG).

Wanneer is gedrag grensoverschrijdend?

Gedrag wordt overschrijdend als het een persoonlijke grens overschrijdt. Grenzen zijn subjectief en worden voor een stuk ook cultureel en maatschappelijk bepaald. Duidelijk communiceren over persoonlijke grenzen is dan ook belangrijk om ongewenste situaties te voorkomen.

Gedragscodes

Een gedragscode is een document met richtlijnen waarmee de Vlaamse Trainersschool aan verschillende doelgroepen wil tonen welk gedrag wenselijk is en welk gedrag afgekeurd wordt.
De lichamelijke, psychische, sociale en seksuele integriteit van elkeen staat daarbij centraal.
Overtredingen van de gedragscode kunnen gesanctioneerd worden.

API

Bij de API (= aanspreekpersoon integriteit) van de Vlaamse Trainersschool kunnen cursisten, docenten, cursusverantwoordelijken, stagebegeleiders of andere betrokkenen bij een VTS-cursusorganisatie terecht met een vraag of voor advies of doorverwijzing betreffende een vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag. Twijfel niet om contact op te nemen.

 • De API van de Vlaamse Trainersschool biedt je een luisterend oor en zal je helpen bij het verhelderen van je vraag of melding aangaande lessen/activiteiten in het kader van een VTS-cursusorganisatie (Module 1: Algemeen Gedeelte).
 • De API is iemand die discreet en onafhankelijk handelt.

Eva Dejaegher

M: vtsapi@sport.vlaanderen

T: +32 2 209 47 08

Joeri Callaert

M: vtsapi@sport.vlaanderen

T: +32 2 209 46 54

Wegwijzer

Welke deskundige instanties luisteren naar jou bij grensoverschrijdend gedrag? Waar kan je melden?

1. Als je een acute situatie van ernstig grensoverschrijdend gedrag wil melden:

 • LET OP! Bel in een levensbedreigende situatie de politie of dringende medische hulp via het noodnummer 112.
 • Neem contact op met de politie, of consulteer de Hulplijn 1712.
 • Je kan ook in alle vertrouwen terecht bij een arts.

 

2. Ben je slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag bij een door VTS georganiseerde activiteit of heb je als betrokkene (docent, cursusverantwoordelijke, (mede)cursist, ouder, enz.) iets gehoord, gezien of meegemaakt, een vermoeden, vaststelling of onthulling over grensoverschrijdend gedrag?

 • Om te kunnen inspelen op zaken die op het terrein gebeuren werd via de website een ‘Meldformulier’ beschikbaar gesteld. Meldingen komen rechtstreeks in een aparte mailbox terecht, die beheerd wordt door de VTS-API’s. 
 • Vragen of meldingen kunnen ook telefonisch via Eva (+32 2 209 47 08), Joeri (+32 2 209 46 54) of via mail naar vtsapi@sport.vlaanderen

De API’s bekijken eerst de melding intern en leggen zo snel mogelijk het eerste contact met de melder. Er wordt geluisterd naar de verwachtingen en informatie gegeven over wat mogelijke verdere stappen zijn. Elke vraag/melding wordt discreet behandeld en verloopt in voortdurende afstemming met de melder. 

 

3. Buiten de Vlaamse Trainersschool:

 • Wanneer je als sporter, trainer, vrijwilliger, bestuurder, ouder, aanspreekpersoon, … betrokken bent bij een case grensoverschrijdend gedrag in een sportclub, kan je in eerste instantie terecht bij de club-API (vertrouwenspersoon van de sportclub) of de federatie-API (vertrouwenspersoon van de sportfederatie) voor advies en ondersteuning. De API helpt je bij het inschatten van de situatie en adviseert je m.b.t de te nemen stappen.
 • Voel je je onzeker om bij de gekende (vertrouwde) structuren/personen iets te melden en heb je toch nood aan een luisterend oor? Heb je iets gehoord, gezien of meegemaakt, en weet je niet hoe je hiermee omgaat? Bij een vraag, verontrusting, vermoeden, vaststelling of onthulling van grensoverschrijdend gedrag … kan je in vertrouwen terecht bij onderstaande professionele instanties:
  • de Hulplijn 1712. Ervaren hulpverleners staan je bij. Ze geven je informatie en advies of verwijzen je door naar verdere hulp. Je kan hen bellen, mailen of chatten.
  • Je kan kinderen en jongeren doorverwijzen naar Awel. Zij kunnen Awel elke dag telefonisch bereiken, chatten, mailen of hun vraag op het forum stellen.
  • Kinderen en jongeren hebben ook de chatmogelijkheid https://www.nupraatikerover.be/. Men kan anoniem chatten met een gespecialiseerde medewerker op maandag- woensdag en donderdagavond.
  • Naast deze kanalen en openingsuren, kan men terecht bij https://www.tele-onthaal.be/ op het nummer 106, 24 uur op 24 uur of via chat.

Stop it Now! wil preventieve hulp bieden aan mensen met pedofiele gevoelens en hun naasten. Maak je je zorgen over je eigen gevoelens of gedrag of maak je je zorgen over de gevoelens of het gedrag van iemand in je directe sociale omgeving? Neem vertrouwelijk, anoniem en gratis contact op met Stop it Now! op het nummer 0800 200 50 of chat of mail naar vragen@stopitnow.be.

Meldformulier

Heb je te maken met ongewenst gedrag (pesten, SGG, geweld, discriminatie, chantage, enz.) van anderen? Merk je tijdens je trainersopleiding dat er handelingen gebeuren die niet aanvaardbaar zijn en wil je daarvan melding maken?


Dan kan via deze link:

VTS-Tuchtreglement grensoverschrijdend gedrag

Volg ons op sociale media