Coronavirus.jpg

Maatregelen CoVid-19

Maatregelen CoVid-19

Op deze pagina verzamelen we alle lopende initiatieven die we nemen omtrent de impact van het coronavirus op de VTS-opleidingen.

Heb je verdere vragen of ben je niet 100% zeker, aarzel niet ons te contacteren.

Laatste update: 21/01/2022 – 19.00u

VTS-activiteiten in coronatijd

Naar aanleiding van de beslissingen van het laatste Overlegcomité (21/01/2022) en op basis van de uitgewerkte coronabarometer, kunnen onze lessen, examens, herexamens en bijscholingen vanaf 28 januari opnieuw fysiek doorgaan.

In sommige gevallen zal nog gewerkt worden met digitale alternatieven. Dit wordt vermeld op je lessenrooster.

Alle noodzakelijke hygiënische maatregelen zoals verplicht dragen van mondmasker, ventilatie, afstand houden, ontsmetting, enz. blijven uiteraard onverminderd gelden. Ben je ziek, dan blijf je ook thuis.

 

We hopen hiermee ons steentje bij te kunnen dragen aan het terugdringen van het coronavirus.

Online lessen

In nauw overleg met de betrokken sportfederatie wordt nog steeds een aantal activiteiten digitaal georganiseerd. Met behulp van digitale hulpmiddelen worden voornamelijk theoretische vakken aangeboden.

Je kan dit nagaan door het betreffende lessenrooster te raadplegen!

Opnieuw inplannen van lessenrooster

In samenspraak met de VTS-partners worden lessen en (her)examens die niet konden doorgaan, opnieuw ingepland. Om hierover concrete afspraken te maken, zal je een aparte communicatie ontvangen.

Is jouw opleiding nog niet voltooid en ontving je nog geen extra informatie, aarzel dan niet ons te contacteren.

Alle informatie wordt ook geactualiseerd in jouw persoonlijke lessenrooster dat je via MijnVTS en via de VTS app kan terugvinden.

Bereikbaarheid van het VTS-secretariaat

De collega's van het VTS-secretariaat blijven ter beschikking en zijn te bereiken via de gekende communicatiewegen (zie hiervoor ons adresboek). We trachten iedereen zo goed mogelijk te ondersteunen en informeren.

Hou ook zeker onze sociale media (Facebook en Instagram) en deze pagina nauwlettend in de gaten.

Volg ons op sociale media