Vraag hier je cursus aan door het invullen van het digitaal accommodatieformulier. Formulier in te vullen door de cursusverantwoordelijke in overleg met de accommodatieverantwoordelijke(n). Je wordt gevraagd gegevens in te vullen over de cursus, de cursusverantwoordelijke en de cursusplaats(en).

Na indienen van dit document heeft dit de waarde van een prijsofferte! Indien je er voor gekozen heeft één (of meerdere) locatie(s) niet gratis aan te bieden, zal er een facturatieformulier worden toegevoegd aan het accommodatieformulier. Het VTS-secretariaat bevestigt later het al of niet aanvaarden van de voorwaarden.

Door het indienen van dit formulier verklaar je de gegevens voor echt en ga je akkoord met de vermelde voorwaarden.

Welke opleiding wens je te organiseren?

Stap 1 van 5

Deze Start 2 Coach opleiding is sporttak overschrijdend. Indien je de opleiding sporttak specifiek wenst te organiseren, moet je eerst de gewenste sporttak aanduiden.

Duid hier de hoofdgemeente van de cursus aanbv. Maandagavond, woensdag namiddag, zondagvoormiddag,...

(*) Het specifieke lessenrooster dien je later nog op te maken in onze centrale databank.