Moderne routebouw voor een effectieve regulering van het mountainbiken

Donderdag 15 juni 2023 vond in Sport Vlaanderen Genk een eerste mountainbikesymposium plaats. Centraal op de agenda stond de vraag hoe we moderne mountainbikeroutes kunnen inrichten met een maximale beleving maar met zo weinig mogelijk sociale conflicten en een minimale ecologische impact. 

Mountainbikeroutes vormen een belangrijk onderdeel van recreatie en toerisme, maar ze kunnen ook een grote rol spelen bij natuurbeleving en natuurbescherming. Een aantrekkelijke route zorgt ervoor dat mountainbikers niet of nauwelijks van de route afwijken, waardoor eromheen rustige gebieden ontstaan. Idealiter wordt de route daar gepland waar er zo weinig mogelijk negatieve impact is op flora/fauna (en andere recreantengroepen). Terreineigenaren en -beheerders in Nederland hebben de laatste 20 jaar heel wat ervaring opgebouwd in het aanleggen van attractieve routes met flowy singletracks die een minimale impact hebben op de omgeving.

Met dit symposium wilden we de opgedane kennis van de voorbije decennia in Europa, en in het bijzonder in Nederland en Schotland, uitwisselen.

Ter inspiratie bieden we alle presentaties van die dag ter download aan.

Download of bekijk de presentaties

Geen fiches gevonden.