Decretale erkenning en subsidies 2023

28-02-2023

Vlaams minister voor Sport, Ben Weyts, heeft de decretale erkenningen 2023 voor de sportfederaties beslist en de subsidies 2023 voor basiswerking en beleidsprojecten toegekend.

Nieuwkomers voor erkenning, de gesubsidieerde sportfederaties en organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding (OSV’s)

We verwelkomen één nieuwe erkende niet-gesubsidieerde sportfederatie: ‘Hondenfederatie Vrienden Onder Eén’ wordt in 2023 erkend als Vlaamse sportfederatie. In totaal zijn er nu 73 erkende Vlaamse sportfederaties.

De 52 gesubsidieerde sportfederaties worden vanaf 2023 zowel inzake basisopdrachten als subsidiemechanisme duidelijk opgesplitst in uni- of multisportfederatie. Daarnaast worden ook 4 organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding gesubsidieerd.

Subsidies voor projecten decretale beleidsfocussen

Afhankelijk van het type sportfederatie kan een sportfederatie ook inzetten op de decretale beleidsfocussen jeugdsport, innovatie en sportkampen. Vanaf 2023 zijn er enkele nieuwigheden: de beleidsfocus laagdrempelig sporten werd hervormd naar kansengroepen en er zijn twee nieuwe beleidsfocussen: rationalisatie en professionalisering sportkaderopleidingen.

 

Beleidsfocus Jeugdsport

In het kader van de beleidsfocus jeugdsport keurde de minister 40 projecten goed (evenveel dan in 2022). Via een subsidiereglement ondersteunen unisportfederaties hun jeugdsportclubs financieel. Met die financiële steun kunnen sportclubs een kwalitatieve jeugdwerking garanderen. De sportfederaties kunnen via het reglement accent leggen op zaken die ze belangrijk vinden.

 

Beleidsfocus Kansengroepen

​Binnen de beleidsfocus kansengroepen keurde de minister 11 projecten van 9 unisportfederaties goed. De projecten zetten in op het verlagen van drempels voor specifieke kansengroepen.

 

Beleidsfocus Innovatie

De beleidsfocus innovatie ondersteunt originele en vernieuwende projecten, die het bestaande sportaanbod verruimen en verdiepen. Zo helpen ze sportfederaties om meer mensen te bereiken en hen aan te zetten tot sporten, of om de sportbeleving te verbeteren.

Binnen deze beleidsfocus werden 52 innovatieve projecten van 24 unisportfederaties en 1 OSV goedgekeurd.

 

Beleidsfocus Rationalisatie

De beleidsfocus rationalisatie ondersteunt projecten enerzijds met het oog op een efficiëntiewinst in de niet-sportgerelateerde werking van samenwerkende sportfederaties, en, anderzijds om een fusie tussen sportfederaties te realiseren.

Binnen deze beleidsfocus werden 5 rationalisatieprojecten goedgekeurd waarbij 16 sportfederaties betrokken zijn.

 

Beleidsfocus Professionalisering Sportkaderopleidingen

Binnen de beleidsfocus professionalisering sportkaderopleidingen keurde de minister 24 dossiers van unisportfederaties goed. De projecten zetten in op het optimaliseren van de kwaliteit, de instroom, doorstroom of valorisatie op het vlak van VTS-sportkaderopleidingen en sportgekwalificeerden.

 

Beleidsfocus sportkampen

De beleidsfocus sportkampen ondersteunt internaatsportkampen van sportfederaties. Kwaliteitsvolle sportkampen moeten ervoor zorgen dat de drop-out van eigen leden vermindert en tegelijk de deur openzetten voor nieuwe leden. Aansluitend is er ook een extra impuls naar kansarme deelnemers. 12 uni- en 4 multisportfederaties krijgen ondersteuning voor hun sportkampen in 2023.

Op basis van de bezwaarprocedure kan het zijn dat er nog projecten bijkomen.

Deel deze pagina: