Het Onderzoeksplatform Sport 2017-2022 is het wetenschappelijke onderzoeksprogramma van de Vlaamse overheid in het beleidsdomein Sport. Onderzoekers van de KU Leuven, de UGent en de VUB zullen gedurende 5 jaar wetenschappelijk onderzoek verrichten in drie onderzoekslijnen.

Presentaties en resultaten Participatiesurvey 2020

Affiche Studiedag Participatiesurvey

Op dinsdag 8 november presenteerden de onderzoekers van het Onderzoeksplatform Sport de resultaten van de Participatiesurvey 2020. Die survey levert inzicht in de vrijetijdsparticipatie van mensen in Vlaanderen voor cultuur, jeugd, sport en media.

  • de plenaire presentatie voor sport (korte samenvatting van de belangrijkste resultaten),
  • de presentatie uit de sportsessie (een ruimere bespreking van de resultaten)

Op de website participatiesurvey.be vind je meer algemene resultaten en tabellen voor cultuur, jeugd & sport.

Derde studiedag Onderzoeksplatform Sport op 11 oktober 2021

Hybride studiedag Onderzoeksplatform Sport

Het Onderzoeksplatform Sport organiseerde op maandag 11 oktober 2021 een hybride studiedag met werksessies per onderzoekslijn. De onderzoekers presenteerden niet alleen de huidige resultaten van de drie onderzoekslijnen, maar wilden ook met de sector in discussie gaan over de voorlopige of definitieve resultaten van hun onderzoek: de beleidsfocussen voor sportfederaties, sportparticipatie in Vlaanderen (op basis van de cijfers uit de gemeente en stadsmonitor 2017) en motorische ontwikkeling bij jonge kinderen. 

 

Tweede virtuele studiedag op 28 mei 2020

Het Onderzoeksplatform Sport organiseerde op donderdag 28 mei 2020 een virtueel discussiemoment. De onderzoekers presenteerden niet alleen de huidige resultaten van de drie onderzoekslijnen, maar wilden ook met de sector in discussie gaan over de (nieuwe) uitdagingen rond de drie thema’s: de beleidsfocussen voor sportfederaties, sportparticipatie in Vlaanderen en motorische ontwikkeling bij jonge kinderen. Bovendien gaven de onderzoekers meer toelichting bij het onderzoek ‘Sporten in tijden van Corona’ en meer specifiek de resultaten met betrekking tot de ‘clubsporter’.

Eerste publieke studiedag op 28 mei 2019

Het Onderzoeksplatform Sport organiseerde in samenwerking met Sport Vlaanderen op 28 mei 2019 een kennisuitwisselingsmoment over de onderzoekslijnen 'Beleidsfocussen Sportfederaties' en 'Motorische ontwikkeling bij jonge kinderen'. De onderzoekers van de KU Leuven, UGent en VUB zijn ruim een jaar aan de slag en presenteerden hun voorlopige resultaten.

Onderzoekslijn beleidsmonitoring

beleidsmonitoring_klein.jpg

De onderzoekslijn beleidsmonitoring meet de doeltreffendheid van drie beleidsfocussen uit het decreet met betrekking tot de georganiseerde sportsector: jeugdsport, innovatie en laagdrempelig sporten. De resultaten van het onderzoek kunnen we gebruiken om de sportfederaties nog beter te ondersteunen en te begeleiden bij het behalen van specifieke beleidsdoelstellingen.

Onderzoekslijn sportparticipatie

De onderzoekslijn sportparticipatie moet de beleids- en beheerscyclus ondersteunen. Dat doet ze door antwoorden te geven op belangrijke vragen over sportparticipatie (gedrag, factoren...). In 2019 wordt opnieuw een Participatiesurvey gevoerd naar de sportparticipatie van de Vlamingen.

groep joggers.jpg

Onderzoekslijn motorische ontwikkeling

kind aan klimrek motorische ontwikkeling_klein.jpg

De onderzoekslijn over een brede motorische ontwikkeling bij jonge kinderen heeft tot doel een inventaris op te maken van initiatieven die de algemene motorische competenties (ook bij watersportactiviteiten) van het jonge kind stimuleren. Ook de nood aan en de doeltreffendheid van dergelijke initiatieven worden geëvalueerd.

Coördinatie van het Onderzoeksplatform Sport

Organisatie

Het Onderzoeksplatform Sport is een consortium gevormd tussen drie Vlaamse universiteiten die beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek zullen verrichten: KU Leuven, UGent en VUB. Sport Vlaanderen is de opdrachtgever.  

De dagelijkse coördinatie van het Onderzoeksplatform Sport is in handen van Prof. dr. Jeroen Scheerder (promotor-coördinator) en dr. Erik Thibaut (coördinator). De coördinatie bij Sport Vlaanderen gebeurt door dr. Jasper Truyens (wetenschappelijk gangmaker).

Contact

Coördinatie Onderzoeksplatform Sport

 Prof. dr. Jeroen Scheerder, Promotor-coördinator, Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid KU Leuven

 dr. Erik Thibaut, Coördinator, Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid KU Leuven

 

Coördinatie opdrachtgever Sport Vlaanderen

 dr. Jasper Truyens, Gangmaker wetenschappelijk onderzoek sport, Sport Vlaanderen

Deze pagina delen