Praktisch

 • Om hoe laat begint en eindigt het sportkamp?
  • Starten met de sportactiviteiten doen we elke ochtend rond 9u en eindigen rond 16u.

 • Is er voor- en na opvang mogelijk?
  • Je kan je kind 's morgens brengen tussen 8u30 en 9u. Wil je toch graag iets vroeger komen, dan kan dit vanaf 8u, maar meldt dit vooraf even bij het centrum.  Het kamp eindigt om 16u. We vragen vriendelijk om je kind ten laatste om 16u30 op te halen. Is dit niet haalbaar, gelieve dit dan ’s morgens duidelijk te communiceren aan de
   inschrijftafel, er kan een monitor aanwezig blijven ten laatste tot 17u.

 • Zijn er regelmatig pauzes voorzien?
  • We nemen regelmatig een pauze om op adem te komen, dan eten we een koekje of stukje fruit. Geef je kind een drinkbus met water mee. Tussen 12u en 13u hebben de kinderen uitgebreid de tijd om hun lunchpakket rustig op te eten.  Geef de boterhammetjes mee in een brooddoos. Tijdens de middagpauze krijgt elk kind een extra flesje plat of bruiswater.

 • Mogen de kinderen hun gsm bijhouden gedurende het kamp?
  • We zijn geen voorstander van het gebruik van een gsm tijdens de kampperiode.  We willen dat de kinderen hun sportkamp maximaal beleven in de echte wereld, niet in de digitale. 

 • Wordt mijn kind goed begeleid?
  • Onze lesgevers hebben ervaring in de sporttak(ken) én beschikken allemaal over een sportdiploma met de hieraan gekoppelde pedagogische scholing. De kinderen zullen ten allen tijde onder toezicht vertoeven op het sportcentrum. We weten ook graag of en op welke punten we nog beter kunnen doen. Daarom vragen we alle deelnemers aan onze sportkampen om een korte tevredenheidsenquête in te vullen. In 2023 kreeg Sport Vlaanderen Brasschaat een quotering van 91%

 • Worden er tijdens het kamp foto's getrokken?
  • Tijdens de kampweek worden foto’s getrokken. Wij trekken enkel foto’s van jouw kind wanneer het toestemmingsformulier is ingevuld. Zonder goedkeuring zal je kind ook niet op de groepsfoto kunnen.

 • Ik ben iets verloren. Wat nu?
  • Sport Vlaanderen is niet verantwoordelijk voor diefstal/beschadiging van eigen materiaal, kleding, geld en waardevolle voorwerpen. Laat deze dus best thuis!  Ben je iets kwijt, meldt dit dan even mij de monitor of bij het onthaal.

 • Medische vragen

 • Mijn kind moet medicatie nemen. Wordt dit opgevolgd door de kampleider?
  • Alle deelnemers ontvangen ten laatste 14 dagen voor de aanvang van het sportkamp alle relevante kampinfo + de medische fiche per email.  Vul de medische fiche in en geef die ondertekend af bij aanvang van het sportkamp. Voor onze G-sportkampen ontvangen wij deze graag iets eerder zodat alle specifieke info vooraf goed kan worden doorgelezen door de kampleider. We willen je er ook op wijzen dat op onze sportkampen geen medicatie beschikbaar is, ook geen vrij verkrijgbare middelen. Onze monitoren beschikken enkel over producten om wonden te verzorgen.  Moet je kind tijdens het sportkamp medicijnen innemen of is het gevoelig voor bepaalde zaken, dan moet je zelf de producten meegeven die jouw kind mag/moet innemen. Voor elk medicijn dat je meegeeft, moet je een volledig ingevuld Attest medicijnen meegeven.

   Let op: zonder ondertekend attest zullen onze monitoren/kampleiders geen medicatie toedienen, ook niet de vrij verkrijgbare producten. Als ouder waak je zelf over de vervaldatum van de medicijnen.

 • Inschrijvingen / annulatie / verzekering

 • Waarvoor is mijn kind verzekerd eens ingeschreven?
  • Als je kind geblesseerd geraakt tijdens één van de activiteiten die op het kampprogramma staan, is het verzekerd. Heeft het een ongeval op weg van en naar het sportkamp, ook. De verzekering heeft o.a. betrekking op de medische kosten (na tussenkomst van het ziekenfonds en enkel volgens de RIZIV-barema’s).

   Tot een bepaald bedrag is je kind verzekerd voor de burgerlijke aansprakelijkheid voor lichamelijke letsels en materiële schade aan derden.

   Onze verzekering komt niet tussen bij materiële schade (aan kledij, bril, horloge, GSM, MP3-spelers, …) of bij verlies of diefstal van persoonlijke spullen van je kind.

   Wordt je kind ziek tijdens een sportkamp, geldt de gewone ziekteverzekering en is er geen terugbetaling vanuit Sport Vlaanderen.

   Een polis ligt ter inzage aan het onthaal.

 • Hoe weet ik of mijn inschrijving gelukt is?
  • Onmiddellijk nadat je je reservatie hebt gemaakt en betaald, ontvang je via e-mail een bevestiging van je reservatie. Check zeker ook je Spam mailbox.

 • Wanneer krijg ik de laatste informatie over het kamp?
  • Een tweetal weken voor de start van het kamp, ontvang je van ons samen met de medische fiche de laatste praktische informatie.

 • Mijn kind wordt xxx jaar tijdens de vakantie. Kan ik hem dan toch al inschrijven?
  • Bij de leeftijdsbepaling van onze sportkampen werken we met geboortejaren en niet met geboortedag.

 • Andere

 • Kan ik mijn kind later op de week brengen of vroeger afhalen?
  • Liever niet. Voor de kinderen zelf is het niet leuk om terecht te komen in een groepje dat al enkele dagen samen is. Kan het echt niet anders? Dan maak je daar best concrete afspraken met het centrum over. Conform onze algemene voorwaarden kan dat echter nooit leiden tot een prijsvermindering.

 • Mijn kind heeft een beperking, kan hij deelnemen aan een sportkamp?
  • Sport Vlaanderen zet maximaal in op integratie van kinderen met een beperking, uiteraard in functie van de fysieke vereisten van de gekozen sport. Wist je trouwens dat kinderen met een beperking die deelnemen aan een regulier sportkamp, recht hebben op een korting van 15 % op de deelnameprijs?

   Daarnaast hebben we ook een specifiek aanbod van sportkampen voor kinderen met een beperking, waarbij alle activiteiten en de begeleiding volledig is afgestemd op de noden en mogelijkheden van deze doelgroep.

 • Lees hier onze algemene voorwaarden en bijlage