Schrijf je in voor een wekelijkse sportles

Hier kan je je enkel inschrijven voor deelname aan een wekelijkse sportles waarvoor je per week kan inschrijven. Dit is dus niet van toepassing voor een inschrijving gedurende een gans trimester. 

 

Op dit ogenblik zijn er twee lessen waarvoor dit kan. Namelijk voor de 

- springles op vrijdag 20h00 tot 21h00 (min. A-brevet vereist)

 

Telkens je wenst deel te nemen moet je dus inschrijven door aankoop van een ticket, de betaling gebeurt ook onmiddellijk online. Je moet dit dus elke keer herhalen als je wenst deel te nemen aan de les. DIt is de enige manier om in te schrijven voor deze wekelijkse lessen.

Schrijf je liever in voor een volledig trimester. Kijk dan op de rubriek "sportactiviteiten" onder "sportlessen" voor de actuele info over de lessenreeksen.

 

 

LET OP : ER IS GEEN TERUGBETALING MOGELIJK

denk er dus goed over na als je je voor meer dan 1 week inschrijft