Veel jongeren stoppen met sporten op het moment dat ze aan hogere studies beginnen. Dat heeft verschillende redenen: aan hogescholen en universiteiten is lichamelijke opvoeding niet langer opgenomen in het lessenrooster, en op studentencampussen is er een duidelijk tekort aan goeie sport- en recreatiemogelijkheden.

Daar willen we wat aan doen. Ons sport- en beweegbeleid wil mensen aanmoedigen om levenslang te sporten, dus ook tijdens de studentenjaren. Via vijf Vlaamse associaties en de Vlaamse overkoepelende vereniging 'Studentensport Vlaanderen' (STSV) willen wij studentensport ondersteunen.

Om in aanmerking te komen voor subsidies, moeten de vijf associaties en Studentensport Vlaanderen voldoen aan een aantal richtlijnen, waaronder de opmaak en de uitvoering van een vierjaarlijks sportbeleidsplan. Binnen  de associaties moet er een overlegplatform aangeduid worden waarin ook de studenten vertegenwoordigd zijn. Het platform vervult een coördinerende rol bij het sporttechnische, sportpromotionele en administratieve beleid van de studentensportvoorzieningen. Elke associatie moet over minstens twee sporttechnisch gekwalificeerde personeelsleden beschikken die tewerkgesteld zijn binnen een studentensportvoorziening die behoort tot de associatie. 

 

Contacteer Studentensport Vlaanderen of de verschillende associaties

Geen fiches gevonden.
Meisjes spelen volleybal