Financiële ondersteuning

Wij subsidiëren jouw sportevenement

Onder bepaalde voorwaarden subsidiëren we (G-)sportevenementen met een internationale of bovenlokale uitstraling. Organiseer je binnenkort een sportevenement? Check zeker of je geen recht hebt op financiële ondersteuning.

Twee mannen in blauwe kimono, ene valt met rug op de grond
Multiculturele groep kinderen voetballen samen

Subsidies via de Beleidsfocus Jeugdsport

De Vlaamse regering wil de kwaliteit van jeugdsportwerking en de participatie van jongeren in sportclubs verhogen door er subsidies aan te koppelen. Deelnemende unisportfederaties kunnen via een jeugdsportfonds het jeugdsportbudget verdelen onder hun deelnemende sportclubs.

Subsidies voor sportinfrastructuur

Geen zwemclub zonder zwembad, geen voetbal zonder veld. Denk je eraan om je bestaande atletiekpiste te renoveren? Of droom je van een splinternieuwe hypermoderne sporthal? Misschien kunnen wij je helpen met de financiering.

Bright lights shining for a night game at a sports stadium.

Groepsaankopen

Sportclubs die een aankoop van sportinfrastructuur overwegen die kadert binnen thema's als energie, klimaat, sportieve publieke ruimte en ongebonden sport, kunnen dat doen via een groepsaankoop. Zo krijgen ze de kans om onder meer kunstgrasvelden, Finse pistes en ledverlichtingspalen aan te kopen. Eens de winnende leverancier(s) bepaald zijn kan je een bestelling plaatsen en hopelijk een fikse korting krijgen op de aankoopfactuur.

Wij subsidiëren jouw G-sportclub

Onder bepaalde voorwaarden subsidiëren we sportclubs die:

  • al geruime tijd investeren in een goed uitgebouwd, duurzaam en kwaliteitsvol G-sportaanbod,
  • net opgestart zijn met een G-sportclubwerking of
  • clubs die van plan zijn om een G-sportclub of een G-sportclubwerking op te starten
Woman of african descent signing
Euro banknotes and coins and rising energy costs

Sportnoodleningen

Sportclubs die aangesloten zijn bij een erkende sportfederatie met juridische structuur kunnen nog tot eind december 2024 een sportnoodlening aangaan bij Sport Vlaanderen. Doel van deze sportnoodlening is om de aanvragende organisaties in staat te stellen om de meeruitgaven van de energiecrisis op te vangen en zo hun sportieve continuïteit te verzekeren en/of om te investeren in duurzame energie (uitvoeren van energiebesparende en/of energieopwekkende maatregelen).