Kleine projecten, kleine zorgen?

Wat de bouw van sportaccommodaties en de aanleg van sport- en recreaterreinen betreft, kan Sport Vlaanderen bogen op heel wat ervaring en expertise: ons team van experten bestaat uit ingenieurs, architecten, een landschapsarchitect, een milieuspecialist, een jurist die gespecialiseerd is in overheidsopdrachten, en veel medewerkers met ervaring in sportinfrastructuur.

Ons expertenteam houdt zich voornamelijk bezig met de renovatie en uitbouw van onze centra, maar het stelt zijn expertise en ervaring inzake sportinfrastructuur graag ter beschikking van sportclubs, federaties, verenigingen en besturen. Omdat ons expertenteam niet groot is, treedt het niet op als ontwerper of studiebureau, maar het kan wel helpen bij problemen of discussiepunten.

Ook op internationaal niveau helpen we bij de realisatie van sportinfrastructuur. We hebben ook een plaats in diverse normeringscommissies.

Advies nodig van onze cel infrastructuur? Neem contact op met het secretariaat:

Afdeling sportinfrastructuur

Uw gegevens

Dit bericht wordt verzonden naar: Afdeling sportinfrastructuur

alle velden verplicht invullen

Er zijn een aantal velden niet correct ingevuld.