Inspirerende samenwerkingsmodellen

De bedoeling van deze goede voorbeelden is niet om je een exhaustieve lijst van alle mogelijkheden voor je Multimove-aanbod te geven. Inspireren en enthousiasmeren, dat willen we met de 7 praktijkfiches doen. Zodat jij inspiratie hebt om binnen jouw context het best mogelijke aanbod uit te werken.

Dit zijn de 7 praktijkvoorbeelden

Naar een sportieve kinderopvang?

Kinderen die naar de kinderopvang gaan, hebben vaak niet de mogelijkheid om aan een klassiek beweeg- of sportaanbod deel te nemen. De kinderopvang zelf speelt daarin een belangrijke rol. Daarom willen we met een handvol inspirerende praktijkverhalen tonen dat een actieve en sportieve  kinderopvang belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen. We willen de kinderopvang en hun partners informeren en betrekken bij Multimove en hen laten zien dat Multimove met succes kan opgenomen worden in de kinderopvang.

Bekijk de zes praktijksituaties

Integratie van maatschappelijk kwetsbare kinderen

Sporten en bewegen is voor heel wat kinderen niet vanzelfsprekend. Zowel financiële, culturele als praktische drempels maken dat sommige kinderen uit de boot vallen. Wij willen zoveel mogelijk kinderen aan het bewegen krijgen. Daarom focussen we in deze publicatie op kinderen in armoede, kinderen met een beperking en kinderen van een andere origine.

Deze publicatie deelt via 5 inspirerende praktijkvoorbeelden tips en ideeën die meteen op het terrein bruikbaar zijn. Het zijn praktijkvoorbeelden die zich tot specifieke doelgroepen richten.

Bekijk de 5 inspiratiefiches