Opstarten nieuwe sportclub

Begin bij het begin

Bij de oprichting van een nieuwe sportclub komt heel wat kijken. Laat je daardoor niet ontmoedigen. Als je je laat begeleiden door de juiste mensen, dan is die eigen sportclub voor je het goed en wel doorhebt een feit. Sport Vlaanderen ondersteunt beginnende sportclubs op uiteenlopende manieren.

Voor je bij verschillende instanties gaat aankloppen voor financiële of logistieke steun, moet je ervoor zorgen dat je een duidelijk idee hebt van de club die je wil oprichten. Verzamel de juiste mensen rond je en stippel samen de visie van de club uit: Welke sport wil je beoefenen? Wil je ook aan competitie deelnemen? Tot welke sporters wil je je richten? Waar ga je sporten?

Bepaal ook het juridisch statuut van je club. Richt je een feitelijke vereniging op, of bouw je wat meer rechtszekerheid in en ga je voor een vzw?

Op de website van de Vlaamse Sportfederatie kan je een begeleidingstraject volgen voor de oprichting van een vzw.

Op de website van de federale overheid vind je alles over het opstarten van een vzw in een overzichtelijke brochure. 

Sluit je aan bij je sportfederatie

Sportfederaties helpen sportclubs op uiteenlopende manieren: verzekering van clubleden, ledenadministratie, informatie en advies, vorming van medewerkers, enzovoort. Neem dus zeker contact op met je sportfederatie en informeer je over de voorwaarden tot aansluiting.

Gesubsidieerde sportfederaties hebben bovendien een aantal basisopdrachten ten opzichte van hun aangesloten sportclubs. Zo moeten ze hen informeren, en wordt er van hen verwacht dat ze hun eigen sporttak(ken) promoten, aangesloten clubs begeleiden, en kaderopleidingen en bijscholingen organiseren. En natuurlijk moeten ze in de eerste plaats sportactiviteiten organiseren.

Zorg er ook voor dat het lokale gemeentebestuur op de hoogte is van jouw sportclub. Meld je bij de lokale sportdienst, zodat je ook van eventuele ondersteuning vanuit het gemeentebestuur gebruik kan maken.

Vraag een gratis sportverzekering aan

Wist je dat je als nieuwe sportclub tijdens de opstartfase (eerste drie maanden) in aanmerking komt voor een gratis sportverzekering? Zowel de deelnemers aan jouw sportactiviteiten, als de bezoldigde (bvb lesgevers) en onbezoldigde (bvb vrijwilligers) medewerkers zijn verzekerd. Sportclubs die al langer bestaan, komen niet in aanmerking voor de gratis sportverzekering. 

Onze consulenten (boven)lokale werking staan voor je klaar

Bij onze consulenten (boven)lokale werking kan je terecht voor ondersteuning en begeleiding. Zij kennen de sportstructuren als geen ander en kunnen je het juiste advies geven en doorverwijzen naar de juiste instanties.