Regenboogvlag

LGBTQIA+ voor je sportclub of sportfederatie?

Zoek jij als sportclub, federatie of organisatie ondersteuning?

Wil je als club of organisatie meewerken aan meer gelijkheid binnen de sport, maar weet je niet goed waar te beginnen? De volgende organisaties kunnen je op weg helpen en ondersteunen.

Centrum Ethiek in de Sport

Centrum Ethiek in de Sport informeert, stimuleert en ondersteunt de Vlaamse sportsector om actief te investeren in ethische thema’s die belangrijk zijn bij een kwaliteitsvolle sportbeoefening.

Gelijke Kansen Vlaanderen

De afdeling Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering van het Agentschap Binnenlands Bestuur zet zich in voor gelijke kansen en wil mensen in Vlaanderen laten 'samen'-leven. 

Gezond Sporten

Gezond Sporten is een kenniscentrum rond gezond sporten, en verenigt, verdedigt en informeert professionals die een beroep uitoefenen dat op gezondheid en sport focust.

Out For The Win

Out For The Win wil de zichtbaarheid van holebi, transgender, queer en intersekse personen in de sport verhogen via online verhalen en jonge atleten de kracht geven zich goed te voelen in hun eigen vel.

Wil je meer te weten komen over het LGBTQIA+ onderwerp?

Heb je nog vragen over dit thema of zoek je meer informatie? We geven je een overzicht van organisaties en websites waar je meer informatie vindt.

çavaria

çavaria is de Vlaamse belangenverdediger van LGBT+-mensen en koepel van LGBT+-organisaties.

Centrum Ethiek in de Sport

Centrum Ethiek in de Sport (ICES) informeert, stimuleert en ondersteunt de Vlaamse sportsector om actief te investeren in ethische thema’s die belangrijk zijn bij een kwaliteitsvolle sportbeoefening. ICES bundelt op haar website informatie, onderzoek, goede praktijken, tools... over gendergelijkheid, seksuele diversiteit, en gender- en seksediverse personen.

IDEM

IDEM is een digitaal informatieplatform rond (lichaams)variaties in sekse-kenmerken/intersekse/dsd (disorder/differences in sex development).

Rosa

Rosa informeert, documenteert en sensibiliseert over gendergerelateerde kwesties en feminisme.

Sensoa

Sensoa is het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid. Zij ondersteunen bijvoorbeeld professionals om te praten over seks met vorming en materialen, en geven informatie en advies over seksualiteit en relaties.

Transgender Infopunt

WAT WAT is een platform van meer dan 80 organisaties (denk aan Awel, Sensoa, VDAB, Publiq, Child Focus, etc.) om jongeren te informeren en advies of hulp aan te bieden. Door de krachten te bundelen onder 1 merknaam is WAT WAT het referentiepunt voor jongeren met vragen.

Wel Jong

Wel Jong is een jeugdorganisatie voor en door jongeren die willen bouwen aan een gelijkwaardige samenleving waar iedereen zichzelf kan zijn in hun lichaam, seksualiteit en genderbeleving.

Zoek jij een vorming of tool over dit thema?

Wil je met jouw club of organisatie een vorming krijgen over dit thema? Via deze links vind je de vorming op maat van jouw club of organisatie.

Alles over pesten

Alles over pesten is een platformwebsite over het thema (cyber)pesten, met ook een overzicht van vormingsaanbod in verschillende sectoren.

Centrum Ethiek in de Sport

Centrum Ethiek in de Sport (ICES) informeert, stimuleert en ondersteunt de Vlaamse sportsector om actief te investeren in ethische thema’s die belangrijk zijn bij een kwaliteitsvolle sportbeoefening. ICES bundelt op haar website informatie, onderzoek, goede praktijken, tools... over gendergelijkheid, seksuele diversiteit, en gender- en seksediverse personen.

Genderklik

Grenswijs is een website die je helpt bij het opstellen en voeren van een beleid rond fysieke, emotionele en lichamelijke integriteit .

KLIQ

KLIQ is het vorming- en trainingscentrum van çavaria dat werkt rond gender- en seksuele diversiteit. Je kan bij KLIQ terecht voor vormingen, trajectbegeleiding en webinars rond het holebi, transgender, en interseksethema.

Out For The Win

Out For The Win wil de zichtbaarheid van holebi, transgender, queer en intersekse personen in de sport verhogen via online verhalen en jonge atleten de kracht geven zich goed te voelen in hun eigen vel.

Rosa

Rosa informeert, documenteert en sensibiliseert over gendergerelateerde kwesties en feminisme.

Sensoa

Sensoa is het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, ondersteunen professionals om te praten over seks met vorming en materialen, en geven informatie en advies over seksualiteit en relaties. Deze pagina geeft info over lesgeven over seksuele oriëntatie. 

vzw Zijn

Beweging tegen Geweld - vzw Zijn biedt een programma voor relationele en seksuele vorming met de focus op gendergelijkheid en de preventie van geweld: Equi-X, een kritische vorming over genderstereotypen en relaties: doorbreken van de mythes.

Wat als het mis gaat?

Sport Vlaanderen vindt het van cruciaal belang dat iedereen kan sporten in een gezond, ethisch en veilig klimaat. Helaas hebben we moeten vaststellen dat dit op vlak van integriteit niet altijd en overal zo geweest is. Daarom hebben we de laatste jaren onze aandacht ervoor sterk verhoogd, en maakten we werk van een preventief en reactief integriteitsbeleid voor de sportsector.  

Aanspreekpunt Integriteit in de sport

Bij een concreet geval van onethisch gedrag in een sportclub of in een sportfederatie kan je terecht bij de aanspreekpunten integriteit (API's) van de sportclub en van de sportfederatie.

1712

1712 is een hulplijn voor elke burger die vragen heeft over geweld, misbruik en kindermishandeling. Ervaren hulpverleners van de Centra voor Algemeen Welzijnswerk en de Vertrouwenscentra kindermishandeling staan je bij. Ze geven je informatie en advies of verwijzen je door naar verdere hulp.

Awel

Awel luistert naar alle kinderen en jongeren met een vraag, een verhaal, een probleem. Je kan Awel elke dag telefonisch bereiken, chatten, mailen of je vraag op het forum stellen.

Genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst

De Genderkamer treedt op als gelijkheidsorgaan voor het bestrijden en voorkomen van elke vorm van discriminatie, uitsluiting, beperking, uitbuiting of vooroordelen op grond van gender, geslacht, genderidentiteit en genderexpressie.

Lumi

De Genderkamer treedt op als gelijkheidsorgaan voor het bestrijden en voorkomen van elke vorm van discriminatie, uitsluiting, beperking, uitbuiting of vooroordelen op grond van gender, geslacht, genderidentiteit en genderexpressie.