Hoe ondersteunen we onze topsporters?

Beleid

Topsport beoefenen kost handenvol geld. De Vlaamse regering voorziet daarom in de nodige middelen om onze topsporters en hun omkadering te ondersteunen. Het Vlaams topsportbeleid wordt vastgelegd via een topsportactieplan. Sport Vlaanderen staat in voor de uitvoering van dit plan. 

Sport Vlaanderen voert op vlak van topsport een voorwaardenscheppend beleid. Dat betekent dat we samen met de Vlaamse topsportfederaties de voorwaarden creëren waarbinnen topsporters hun talent maximaal kunnen ontplooien. Dat doen we op elk niveau van de topsportpiramide in nauw overleg met de technisch directeurs topsport. We streven naar een topsportcultuur waar samenwerken, excelleren en integriteit centraal staan. Op nationaal niveau werken we nauw samen met het BOIC en vormen we het fundament van Team Belgium.

Belgian Kevin Borlee pictured in action during the men's 4x400m relay final at the 37th edition of the European Athletics Indoor Championships, in Istanbul, Turkey on Sunday 05 March 2023. The championships take place from 2 to 5 March. BELGA PHOTO JASPER JACOBS

Carrièrebegeleiding

Sport Vlaanderen begeleidt topsporters doorheen hun topsportcarrière. Onze carrièrebegeleiders staan de topsporters bij met raad en daad in de verschillende fasen van hun leven en hun carrière.

Combinatie van topsport en studie

bepaalde sporten kunnen topsporters reeds vanaf de lagere school topsport en studie combineren. De carrièrebegeleiders begeleiden topsporters bij het voorbereiden van het hoger onderwijs in combinatie met topsport. Alle mogelijke trajecten worden gebundeld binnen het topsportstudentenproject.

Wat na topsport​? Het zwarte gat?!

Wanneer een topsporter stopt met topsport betekent dat een grote verandering in hun leven. Om de carrièreswitch zo vlot mogelijk te laten verlopen, biedt Sport Vlaanderen begeleiding aan op maat.

Wetenschap

Optimale omstandigheden voor topsporters: waarom kennis en expertise belangrijk zijn

Als we topsporters naar het hoogste niveau willen brengen en ambitieuze doelen willen behalen, moeten we ervoor zorgen dat ze onder optimale omstandigheden kunnen trainen en presteren. Het is daarom cruciaal dat we voortdurend kennis en expertise opbouwen en toegankelijk maken voor alle betrokkenen in de sportwereld. Topsportfederaties hebben de verantwoordelijkheid om wetenschappelijk onderbouwde ondersteuning te bieden aan topsporters en hun begeleidingsteam. 

Vraaggestuurde projecten: van noodzaak tot innovatie

De ondersteuning van wetenschappelijke projecten gebeurt bij voorkeur op basis van een concrete vraag of nood vanuit de ontwikkelings- en prestatieprogramma's. Wanneer er al voldoende basis aanwezig is binnen de topsportfederatie, kunnen er ook innovatieve projecten opgestart worden. Hierbij houdt Sport Vlaanderen een goed evenwicht tussen de aangeboden ondersteuning en de gewenste resultaten, rekening houdend met de prioriteiten en noden van de verschillende topsportprogramma's. 

Belgian Rower Niels Van Zandweghe and Belgian Rower Tim Brys pictured in action during the final of the Lightweight Men's Double Sculls, on the seventh day of the 'Tokyo 2020 Olympic Games' in Tokyo, Japan on Thursday 29 July 2021. The postponed 2020 Summer Olympics are taking place from 23 July to 8 August 2021. BELGA PHOTO JASPER JACOBS

Vorming

We voeren niet alleen het topsprtbeleid uit, maar we zetten ook in op de permanente vorming en bijscholing van trainers/coaches en technisch directeurs topsport. 

De stap van Trainer A naar toptrainer is zeer groot en vergt een gerichte, geïndividualiseerde aanpak. Voor de intensieve begeleiding van topsporters is immers specifieke, bijkomende kennis vereist inzake sociale vaardigheden, fysieke/emotionele belastbaarheid en multi/interdisciplinaire omkadering.