Goedkeuring besluit tot wijziging van VLAREM II inzake zwemmen in open water

Op 23 februari 2024 gaf de Vlaamse Regering daarom haar definitieve goedkeuring aan het besluit tot wijziging van VLAREM II inzake zwemmen in open water.

Meer concreet voorziet dit besluit het volgende:

  1. Een versoepeling van de bestaande voorwaarden om als zwemzone erkend te worden. De milieutechnische voorwaarden in afdeling 5.32.8 van titel II van het VLAREM worden aangepast met betrekking tot het zwemmen in open water zodat het eenvoudiger wordt om een zwemzone te starten met behoud van de veiligheid voor de zwemmers.
  2. De introductie van een nieuwe categorie van zwemwateren waar zonder toezicht gezwommen kan worden (“vrije zwemzone”). Dit biedt de mogelijkheid voor lokale besturen om, zo laagdrempelig mogelijk, zelf in bijkomende zwemlocaties te voorzien op hun grondgebied.

Waarom de wetgeving versoepelen?

De zomers worden steeds warmer. Dat doet de vraag naar locaties om een frisse duik te nemen, stijgen. De voorbije jaren nam het aantal locaties om te zwemmen in open water toe van 88 in 2020 naar 101 in 2023.

Dat de stijging van het aantal locaties in Vlaanderen niet groter is, is te wijten aan de strikte regulering. De bijzondere voorwaarden uit VLAREM II maken het niet evident om in extra zwemzones te voorzien.

Tegelijk beschikken de lokale besturen, die het best geplaatst zijn om extra geschikte locaties te vinden, momenteel niet over voldoende bevoegdheden om voor een ommekeer te kunnen zorgen.

De Vlaamse Regering wil aan beide uitdagingen tegemoetkomen. Door Met de definitieve goedkeuring van het besluit tot wijziging van VLAREM II wil ze enerzijds de bestaande voorwaarden om als vrije zwemzone erkend te worden, versoepelen. Anderzijds wil ze de lokale besturen de mogelijkheid bieden om, zo laagdrempelig mogelijk, zelf in bijkomende locaties te voorzien op hun grondgebied.