De G-sportconsulent helpt je

Sporten en bewegen maakt ons fitter en gezonder. Sporters beleven meer! Daarom is het ons doel om zo veel mogelijk mensen aan het sporten krijgen, met of zonder beperking. Sport Vlaanderen begeleidt je als (potentiële) G-sporter in je zoektocht naar een sport of sportclub waar jij je thuis voelt. Ook (G-)sportclubs, federaties, scholen, voorzieningen enzovoort kunnen bij Sport Vlaanderen aankloppen voor advies, coaching en financiële ondersteuning.

 

Vind de G-sportconsulent uit jouw buurt!

Maak kennis met de G-sporter

‘G-sport’ is net zoals ‘sport’ een enorm breed begrip. Het omvat alle sporten die personen met een beperking beoefenen. Er bestaan sporttakken die specifiek zijn voor bepaalde beperkingen, zoals Showdown of torbal voor mensen met een visuele beperking. Maar ook alle andere sporten kunnen onder de noemer ‘G-sport’ vallen.

 

Om de G-sporter en de G-sportaanbieders zo goed mogelijk te begeleiden wordt er in het G-sportlandschap een onderscheid gemaakt in zes verschillende doelgroepen.  

 

 

Financiële ondersteuning

Wij subsidiëren G-sport

Om mee te zorgen voor een kwaliteitsvol en duurzaam G-sport in Vlaanderen, geeft Sport Vlaanderen financiële ondersteuning aan G-sport actoren. G-sportclubs, federaties, voorzieningen, scholen,... kunnen een dossier indienen om financiële ondersteuning aan te vragen. Dit kan voor internationale en laagdrempelige G-sport evenementen, de opstart van een G-sport werking en voor een duurzame G-sport werking. Ook voor een bovenlokale projectoproep rond G-sport kan een subsidie aangevraagd worden indien het gaat om minstens twee lokale sportdiensten die samenwerken. 

 

Bij onze partner G-sport Vlaanderen kan je een project indienen voor ondersteuning van specifiek G-sportmateriaal.

tafelvoetbal