Financiële ondersteuning voor een laagdrempelig G-sportevenement

Organiseer je een competitief of een recreatief G-sportevenement waarbij zowel G-sporters als nog niet-sportende personen met een handicap kunnen deelnemen? Ook dan kan je een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning. In het subsidiereglement ‘Laagdrempelige sportevenementen’ lees je aan welke voorwaarden je evenement moet voldoen.

 

De eerstvolgende subsidieronde start half augustus opnieuw op en eindigt op 30 september 2021. Alle G-sportevenementen in 2022 - ongeacht de organisatiedatum - kunnen dan een aanvraag indienen.

 

 

 

 

Financiële ondersteuning voor een internationaal G-sportevenement

Ben je een sportclub of een sportfederatie? Organiseer je een G-sportevenement met minstens drie nationaliteiten en een deelnemersveld dat uit minstens 20% buitenlandse G-sporters bestaat? Dan kan je een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning. Hoe je dat doet lees je in het subsidiereglement ‘Internationale G-sportevenementen’. 

 

De eerstvolgende subsidieronde start half augustus opnieuw op en eindigt op 30 september 2021. Alle G-sportevenementen in 2022 - ongeacht de organisatiedatum - kunnen dan een aanvraag indienen.

 

 

 

 

 

Ondersteunde G-sportevenementen in 2020

Eerste indienronde

Voor evenementen in 2020 kon een subsidieaanvraag ingediend worden tot 30 september 2019 voor de eerste indienronde en tot 15 maart 2020 voor de tweede indienronde.

 

In de eerste indienronde werden

  • 13 internationale G-sportevenementen goedgekeurd voor een totaal bedrag van 24.169 euro
  • 91 laagdrempelige G-sportevenementen goedgekeurd voor een totaal bedrag van 139.541 euro

Tweede indienronde

In de tweede indienronde werden

  • 9 internationale G-sportevenementen goedgekeurd voor een totaal bedrag van 21.356 euro
  • 56 laagdrempelige G-sportevenementen goedgekeurd voor een totaal bedrag van 116.263 euro