Europese week van de sport

Kom in actie tijdens de Europese Week van de Sport!

We moedigen iedereen aan om actief te blijven en deel te nemen aan de Europese Week van de Sport, die elk jaar plaatsvindt van 23 tot 30 september. Dit initiatief van de Europese Commissie heeft als doel om sport en lichaamsbeweging in heel Europa te bevorderen en aan te moedigen. Het overkoepelende thema van dit jaar is "#BeActive", wat ons inspireert om actief te blijven gedurende de hele week en de rest van het jaar!

Europese uitwisseling tussen sportclubs

Sport Vlaanderen, Netwerk Lokaal Sportbeleid en Vlaamse Sportfederatie bieden de sportclubs de kans om tussen 16 september en 1 oktober 2023 een Europese trainer of coach uit te nodigen in Vlaanderen of een uitwisseling te organiseren met een buitenlandse sportclub. 

Mogelijke initiatieven zijn onder andere bijscholingen, workshops, trainingsmomenten en de uitwisseling van kennis en ervaring.

 

Bovendien kan de sportclub een ondersteuning tot maximum €1.500 ontvangen als deze aan de voorwaarden voldoet.

 

Let op, enkel sportclubs aangesloten bij een erkende sportfederatie komen in aanmerking en het geplande initiatief moet plaatsvinden in het Nederlandstalig taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad

Meer over deze actie?

Meer info vind je op de hoofdpagina van Europese week van de Sport.