Sport Vlaanderen wil iedereen in Vlaanderen zoveel mogelijk kansen bieden om te sporten en te bewegen, omdat we geloven dat iedereen er gelukkiger en gezonder van kan worden, en het ons als samenleving sterker en hechter maakt. Dit betekent ook dat we het aanbod zo toegankelijk mogelijk moeten maken, voor iedereen. 

We streven ernaar om sport en beweging in kwalitatieve omstandigheden voor iedereen haalbaar te maken.  

Sport Vlaanderen doet dit niet alleen. We zijn een partner en soms ook regisseur in samenwerkingsverbanden, we zetten samenwerkingen op en stimuleren, optimaliseren en onderhouden ze en we gaan in overleg met andere beleidsdomeinen om de deelnamekansen van mensen die hogere drempels ervaren verder te verhogen. 

Beleidsplannen

Het Masterplan Inclusie in en door sport dat binnen het Beleidsnetwerk Inclusie In en Door Sport (BIIND Sport) tot stand kwam is een belangrijk kader voor initiatieven die Sport Vlaanderen neemt met betrekking tot deze thematiek.  

Met het intern plan ‘Naar een inclusief Sport Vlaanderen’ werken we aan de inclusiviteit van Sport Vlaanderen als organisatie en aan de toegankelijkheid van diensten en communicatie van Sport Vlaanderen. 

Verder zijn in een aantal transversale plannen, die verschillende beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid omvatten, doelstellingen met betrekking tot sport opgenomen:

 • Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 
 • Vlaams Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 
 • Horizontaal Integratie- en gelijke kansenbeleidsplan 
 • Strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en geïnterneerden (STRAP) 

Beleidsfocus kansengroepen bij sportfederaties

Het decreet op de georganiseerde sportsector voorziet in de mogelijkheid om extra projectsubsidies aan te vragen, de zogenaamde beleidsfocussen. Eén daarvan is de ‘beleidsfocus kansengroepen’. Hiermee wil de Vlaamse regering unisportfederaties en organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding ondersteunen om een project voor kansengroepen uit te bouwen. 

Beleidspartners

 • Demos
  • Demos zet in op het vernieuwen en verdiepen van de participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugd en sport. De klemtoon ligt op onderzoek, kennisopbouw en -disseminatie in deze sectoren. 

   Naast de transversale opdrachten die per definitie een werking richting sport inhouden, neemt Demos ook enkele concrete initiatieven voor de sportsector. Zo faciliteert Demos o.a. de werking van het Sociaal Sportief Platform en neemt het vanuit haar expertise een trekkersrol op binnen het Beleidsnetwerk Inclusie IN en Door Sport (BIIND Sport). Verder doet Sport Vlaanderen regelmatig een beroep op de kennis van Demos om het beleid dat in voorbereiding is te stroomlijnen met de participatiebevorderende principes. 

   Aanvullend op de subsidies in het kader van het Participatiedecreet krijgt Demos via Sport Vlaanderen werkingssubsidies om de elementen in de beheersovereenkomst die een link hebben met sport kracht bij te zetten.  

   In 2022, 2023 en 2024 begeleidt Demos in opdracht van Sport Vlaanderen de (geïnteresseerde) sportfederaties die inzetten op (één of meerdere) kansengroepen. Demos ontvangt hiervoor extra ondersteuning. 

 • De Rode Antraciet
  • De Rode Antraciet brengt sport en cultuur binnen de gevangenismuren: van een simpele wedstrijd tot een trainerscursus fitness tot dagelijkse gezondheidsaspecten. 

   Sport Vlaanderen ondersteunt De Rode Antraciet in de vorm van lesgeversondersteuning. Inhoudelijk is Sport Vlaanderen betrokken bij de beheersovereenkomst die De Rode Antraciet heeft met het Departement Cultuur, Jeugd en Media in het kader van het Participatiedecreet. 

   De Rode Antraciet is lid van het Beleidsnetwerk Inclusie In en Door Sport (BIIND Sport).

 • Publiq
  • Publiq is de organisatie achter de UiTPAS, een voordeelkaart voor vrije tijd buitenshuis. Met deze kaart kan iedereen in de deelnemende regio’s punten sparen en omruilen in voordelen. Mensen in armoede krijgen via deze kaart korting. Daarnaast is publiq ook de beheerder van de platformen UiTdatabank en UiTinVlaanderen waar aanbod uit de sectoren cultuur, jeugd en sport in opgenomen zijn. 

   Sport Vlaanderen is betrokken bij de beheersovereenkomst die publiq heeft met het Departement Cultuur, Jeugd en Media in het kader van het Participatiedecreet. Sport Vlaanderen maakt deel uit van de stuurgroep van de UiTPAS.  

   Publiq is lid van Beleidsnetwerk Inclusie In en Door Sport (BIIND Sport).

 • Expertisecentrum Buurtsport
  • Het Expertisecentrum Buurtsport maakt deel uit van het Netwerk Lokaal Sportbeleid. Het Expertisecentrum Buurtsport vertegenwoordigt Buurtsport, bouwt er kennis rond op en deelt die en staat in voor ondersteuning van Buurtsportinitiatieven. 

   Het Netwerk Lokaal Sportbeleid wordt voor de uitbouw van het Expertisecentrum Buurtsport gesubsidieerd. 

   Het Netwerk Lokaal Sportbeleid en het Expertisecentrum Buurtsport zijn lid van Beleidsnetwerk Inclusie In en Door Sport (BIIND Sport).

 • Contact

  Marjolein van Poppel

  Beleidsmedewerker inclusief en ethisch sportbeleid

  Uw gegevens

  Dit bericht wordt verzonden naar: Marjolein van Poppel

  alle velden verplicht invullen

  Er zijn een aantal velden niet correct ingevuld.