Zet in op brede motorische ontwikkeling

Wil jij als sportclub werken aan een kwalitatieve brede motorische ontwikkeling voor kinderen en zo de bewegingsvaardigheden van onze toekomstige generaties verbeteren? Brede Motorische Ontwikkeling zet in op een gevarieerd bewegingsprogramma voor kinderen onder de 18 jaar. Bij Brede Motorische Ontwikkeling ligt de focus op de algemene ontwikkeling van vaardigheden en is een sporttak niet meteen herkenbaar. 

Het verhaal van Jerome en Jolien

Meisje en jongen met pet en zonnebril tijdens groepsles in dansstudio

Jolien was als kind altijd al graag actief bezig. Het liefst van al wilde ze een sportclub vinden waar ze niet moest kiezen voor een bepaalde sport, maar waar ze met (nieuwe) vriendjes samen kon spelen en bewegen en elke week een mix van verschillende vaardigheden en sporten kon beoefenen. 

Toen Jolien tien werd, nodigde ze alle kindjes van haar klas uit om te gaan zwemmen. Jerome ging graag mee, maar kon niet zo goed zwemmen als de andere kinderen en moest de hele tijd achtervolgen. Na het zwemmen haalde Hamid zijn springbal nog even boven. Iedereen had plezier, behalve Jerome, die er maar niet in slaagde het balletje te vangen. Jerome vond sporten plots niet meer zo leuk. 

Jolien en Jerome hadden geluk: hun ouders vonden in hun gemeente een sportclub die Brede motorische ontwikkeling aanbiedt. Jolien en Jerome maakten zich lid van de sportclub en sportten samen nog lang en gelukkig ...

Wat is Brede Motorische Ontwikkeling?

Met een veelzijdig bewegingsaanbod willen we kinderen ontwikkelingskansen bieden door hen zoveel mogelijk verschillende bewegingservaringen te laten opdoen. Een veelzijdige bewegingsaanpak staat tegenover een te eenzijdige aanpak waarbij te vaak op een beperkt aantal vaardigheden beroep wordt gedaan. Die veelzijdige aanpak kan zowel in een sportclub waar er puur aan brede motorische ontwikkeling wordt gedaan, of in combinatie met een duidelijk sporttakgericht aanbod.

Het bewegingsprogramma kan opgebouwd worden volgens de 12 fundamentele bewegingsvaardigheden of de 11 bewegingsfamilies.

 • De 12 bewegingsvaardigheden zijn eerder gericht op kleuters en jonge kinderen (leeftijd van 3 t.e.m. 8 jaar). Dat zijn stuk voor stuk basisvaardigheden die kinderen op jonge leeftijd moeten verwerven om zich optimaal motorisch te ontwikkelen. De fundamentele bewegingsvaardigheden zijn cruciaal om op latere leeftijd sportspecifieke vaardigheden te leren.
 • De 11 bewegingsfamilies zijn meer gericht op kinderen uit de lagere school (leeftijd van 6 t.e.m. 12 jaar). De bewegingsfamilies bouwen verder op de eerder aangeleerde bewegingsvaardigheden. Binnen de opleiding Coach4skills komen deze bewegingsfamilies uitgebreid aan bod.

Bij voorkeur kunnen kinderen wekelijks genieten van een aanbod brede motorische ontwikkeling waarin de bewegingsvaardigheden of bewegingsfamilies ongeveer evenveel aan bod komen op jaarbasis. 

Puur motorisch gezien is een combinatie van volgende drie categorieën van bewegingsvaardigheden optimaal: 

 • Locomotie: vaardigheden die een verplaatsing uitlokken (vb. kruipen en lopen) 
 • Objectcontrole: vaardigheden waarbij je een voorwerp manipuleert (vb. slaan met een racket, gooien, vangen en trappen van een bal) 
 • Evenwicht. 

Multimove is één van de voorbeelden waarbij brede motorische ontwikkeling centraal staat, maar er bestaan tal van andere initiatieven. 

Waarom is Brede Motorische Ontwikkeling zo belangrijk?

We willen ervoor zorgen dat kinderen zo gelukkig en vlot mogelijk door het leven gaan. Een goede motoriek vormt de basis voor de ontwikkeling op sociaal, emotioneel en cognitief vlak. 

Uit een grootschalig Multimove-onderzoek blijkt dat de kwaliteit van bewegen daalt t.o.v. leeftijdsgenoten uit de vorige generatie.

Daarom is breed bewegen vanaf jonge leeftijd zo belangrijk. Breed bewegen op jonge leeftijd (en pas later specialiseren) zorgt voor:

 • meer aandacht voor spelplezier
 • betere motorische ontwikkeling (betere basis)
 • betere focus op behendigheid (agility)
 • minder drop-out uit in de sport
 • minder overbelasting 

Het beoefenen van verschillende sporten (=multisport) zorgt voor een variatie in context en zorgt bij kinderen voor: 

 • betere ontwikkeling van communicatievaardigheden en cognitieve vaardigheden
 • meer leerkansen om te leren omgaan met hun emoties
 • betere inschatting van zichzelf t.o.v. leeftijdsgenoten
 • een betere ontwikkeling van hun zelfbeeld