Het Topsportactieplan Vlaanderen

In de uitvoering, evaluatie en bijsturing van het Vlaams topsportbeleid via het Topsportactieplan Vlaanderen per Olympiade neemt de afdeling topsport van Sport Vlaanderen deze zes opdrachten op:

We subsidiëren talentdetectie en ontwikkelingsprogramma's

 • Wij subsidiëren topsport op drie manieren:
  • We ondersteunen de programmakost van Olympische en Paralympische talentdetectie en ontwikkelingsprogramma’s (middellange en lange termijnwerking).
  • We ondersteunen Vlaamse topsporters in de voorbereiding en deelname aan Olympische Spelen, Paralympische Spelen, Youth Olympic Games, European Games, EYOF en Wereldspelen via een jaarlijkse subsidiëring topsport aan het BOIC.
 • We willen dat topsporters hun gezondheid niet uit het oog verliezen, en daarom stimuleren we hen om hun sportmedische geschiktheid preventief te laten testen en blijvend op te volgen. 

We financieren topsportprogramma's

 • We ondersteunen de programmakost van Olympische en Paralympische prestatieprogramma’s (korte termijnwerking) via werkingsmiddelen topsport, op basis van de noden per topsportfederatie en conform de vastgelegde begroting in het Topsportactieplan Vlaanderen V.
 • We ondersteunen de programmakost van niet-Olympische topsportprogramma’s via werkingsmiddelen topsport.

We helpen de Vlaamse topsportfederaties om zich verder te professionaliseren

 • We financieren structurele en/of individueel afgestemde topsportprojecten vanuit de werkingsmiddelen topsport in functie van de verdere professionalisering van de Vlaamse topsportfederaties;
 • We werken het HRM-beleid uit en volgen individuele vormingstrajecten van topsporttrainers en technisch directeurs topsport op;
 • We coördineren wetenschappelijke begeleidingsprojecten;
 • We investeren in topsportinfrastructuur via de vierjaarlijkse oproep topsportinfrastructuur.

We zorgen voor een betere begeleiding en omkadering van onze topsporters

 • We kennen topsportstatuten secundair onderwijs toe binnen en buiten de topsportschool in uitvoering van het globaal topsportconvenant.
 • We ondersteunen topsporters via het tewerkstellingsproject topsport (contractuele topsporters) en het topsportstudentenproject (topsporters met een onkostenvergoeding en topsporters met een deeltijds tewerkstellingscontract);
 • We ondersteunen en coachen de (ex-)topsporters, federaties en vormings- en onderwijsinstellingen en werken hiervoor nauw samen met VDAB;
 • We onderhouden nauwe contacten met de onderwijssector, o.a. ter voorbereiding van digitale ondersteuning en leervormen, in het bijzonder in de topsportscholen. Hiervoor bieden we een webinar en toolbox aan.
 • We hechten groot belang aan een topsportcultuur waar onze topsporters in een veilige omgeving aan hun weg naar succes bouwen.

We omringen onze stakeholders met de beste zorgen

 • We geven advies aan de topsportfederaties en derden over hun dagelijkse werking.
 • We nemen het voorzitterschap en secretariaat waar van de Taskforce Topsport, de Stuurgroep Topsport en de begeleidingscommissie van het topsportconvenant.
 • We inspireren jongeren door onze topsporters in de verf te zetten en geven advies en ondersteuning voor communicatiecampagnes.

We werken mee aan het BeGold project

Het project BeGold geeft financiële ondersteuning aan specifieke topsportprojecten op het vlak van talentontwikkeling, omkadering en begeleiding. Het project heeft als doel om meer top-8 plaatsen te behalen op de Olympische Spelen (zomer en winter) op middellange en/of lange termijn. De gemeenschappen, BOIC en de Nationale Loterij (via de federatie regering) nemen samen deel aan dit project om regionale of nationale topsportprojecten te ondersteunen.

Blijf op de hoogte

MeisjesteamBasket.jpg

Weyts wil meer meisjes en vrouwen laten sporten

04/03/2023 - De sportparticipatie van meisjes en vrouwen hinkt nog altijd achterop. Daarom investeert Vlaams minister van Sport Ben Weyts € 1 miljoen in 11 projecten van evenveel sportfederaties die allemaal gericht zijn op meisjes en vrouwen.

Meer >
Christian Iguacel.jpg

Vlaanderen met ambitie naar Zomerspelen in Parijs en Winterspelen in Milaan

13/02/2023 - Met meer ambitie dan ooit tevoren bereiden Vlaamse topsporters zich voor op de komende Zomer- en Winterspelen. 68 topsporters krijgen nu een nieuw topsportcontract, waaronder naast gevestigde waarden ook enkele nieuwe gezichten.

Meer >