Topsportactieplan Vlaanderen V (2021-2024)

Topsportactieplan Vlaanderen V (2021-2024)

Op 18 december 2020 stelde Vlaams minister van Sport Ben Weyts het Topsportactieplan Vlaanderen V (2021-2024) voor aan de Vlaamse Regering.

De voornaamste doelstellingen van het Vlaams topsportbeleid blijven behouden, m.n.  het behalen van topsportresultaten (topsport als doel) en het verhogen van de sportparticipatie en -beleving in Vlaanderen (topsport als middel). De resultaatsdoelstellingen worden verder aangescherpt naar het mondiale niveau (medailles en top-8 plaatsen op Olympische Spelen en wereldkampioenschappen en medailles op continentale kampioenschappen). Het Vlaams topsportbeleid wil deze doelstellingen realiseren door een maximale uitbouw en ondersteuning van de prestatiebepalende factoren waarop invloed uitgeoefend kan worden via het Vlaams topsportbeleid.

Het integrale beleid kan je nalezen in onderstaand document. We geven je echter graag al de kernboodschappen mee:

  • Alle aandacht en beschikbare middelen worden resultaatgericht ingezet volgens een trapsgewijze toekenning: de noden van de verschillende topsportfederaties worden ‘top-down’ ingevuld naargelang het prioriteitsniveau van het topsportprogramma. 

  • De topsportfederaties zijn de “sport-owners” in hun sporttak en dragen de verantwoordelijkheid voor een sportspecifiek topsportbeleid. Dit gebeurt in synergie met het (breedte)sportbeleid van de topsportfederatie, met Sport Vlaanderen als belangrijkste partner.

  • De technisch directeur topsport vervult een sleutelpositie in de topsportfederatie

  • Sport Vlaanderen ondersteunt de individuele sporters en teams die het mondiale niveau nastreven en waarvan op een realistische wijze wordt ingeschat dat die ambitie op korte of  (middel)lange termijn kan worden gerealiseerd. 

  • Alle vormen van ondersteuning zijn erop gericht om de topsportloopbaan mogelijk te maken en optimaal te faciliteren, zodat de topsporter zich volledig kan richten op het behalen van de vooropgestelde finaliteit. 

  • Sport Vlaanderen streeft naar coherentie in de verschillende beleidsinitiatieven vanuit een efficiënte rolverdeling en in synergie met alle partners (onderwijs, ABCD, VDAB, Defensie, ...). 

  • Centralisatie van de topsportwerking in een sporttak of discipline is geen doel op zich, maar wel een middel voor de topsportfederatie om kostenefficiënt en resultaatgericht het talent, de expertise en de samenwerking met externe partners te verenigen op één locatie. Het biedt voordelen zoals kennisdeling, synergie en mogelijkheden tot het creëren van een topsportcultuur. 

  • Dankzij sterke communicatie enerzijds en topsportevenementen (in samenwerking met EventFlanders) anderzijds kan de impact van het topsportbeleid gemeten worden. Hierbij wordt gekeken naar de maatschappelijke return die de toegekende investeringen, het gevoerde topsportbeleid en de gerealiseerde successen teweegbrengen.