Wat doet de afdeling topsport?

Wat doet de afdeling topsport?

In de uitvoering, evaluatie en bijsturing van het Vlaams topsportbeleid via het Topsportactieplan Vlaanderen per Olympiade neemt de afdeling topsport van Sport Vlaanderen zes opdrachten op:

 1. Subsidiëring topsport via 3 luiken:
 • Ondersteuning van de programmakost van Olympische en Paralympische ontwikkelingsprogramma’s (middellange en lange termijnwerking) via subsidiëring topsport;
 • Jaarlijkse ondersteuning van Vlaamse topsporters voor de voorbereiding en deelname aan Olympische Spelen, Paralympische Spelen, Youth Olympic Games, European Games, EYOF en Wereldspelen via een jaarlijkse subsidiëring topsport aan het BOIC.
 • Toekenning van topsportstatuten secundair onderwijs binnen en buiten de topsportschool in uitvoering van het globaal topsportconvenant.
 1. Financiering van topsportprogramma’s:
 • Ondersteuning van de programmakost van Olympische en Paralympische prestatieprogramma’s (korte termijnwerking) via werkingsmiddelen topsport, op basis van de noden per topsportfederatie en conform de vastgelegde begroting in het Topsportactieplan Vlaanderen.
 • Ondersteuning van de programmakost van niet-Olympische topsportprogramma’s via werkingsmiddelen topsport.
 1. Professionalisering van de Vlaamse topsportfederaties
 • Financiering van structurele en/of individueel afgestemde topsportprojecten vanuit de werkingsmiddelen topsport in functie van de verdere professionalisering van de Vlaamse topsportfederaties;
 • Uitwerking van het HRM-beleid en opvolging van de individuele vormingstrajecten van topsporttrainers en technisch directeurs topsport;
 • Coördinatie van wetenschappelijke begeleidingsprojecten;
 • Investeringen in topsportinfrastructuur via de vierjaarlijkse oproep topsportinfrastructuur in het kader van het decreet van 5 mei 2017 houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur.
 1. Optimaliseren van de begeleiding, de omkadering en de leefsituatie van de Vlaamse topsporters
 • Realisatie van de nodige maatregelen om de begeleiding, de omkadering en de leefsituatie van de Vlaamse topsporters te optimaliseren, o.a. via de tewerkstellingsprojecten topsport;
 • Ondersteunende en coachende rol van carrièrebegeleiding topsport t.a.v. de topsporters, federaties en vormings- en onderwijsinstellingen. Sport Vlaanderen werkt hiervoor nauw samen met VDAB;
 • Onderhoud van nauwe contacten met de onderwijssector, o.a. ter voorbereiding van digitale ondersteuning en leervormen, in het bijzonder in de topsportscholen
 1. Optimale dienstverlening ten aanzien van de stakeholders
 • Voorzitterschap en secretariaat waar van de Taskforce Topsport, de Stuurgroep Topsport en de begeleidingscommissie van het topsportconvenant.
 • De deadlines voor het indienen van (voorbereidende) beleidsdocumenten worden strikt nageleefd.
 • Het logo “Sport Vlaanderen” wordt uitgedragen door de topsporters en topsportfederaties.
 • Een optimale dienstverlening inzake topsport wordt verleend t.a.v. de topsporters (dienstvrijstellingen en verzekering topsporters), de topsportfederaties en derden (mail en telefonische gesprekken).
 • De afdeling topsport geeft advies en ondersteuning voor communicatiecampagnes, onder leiding van de cel communicatie van Sport Vlaanderen.
 1. Participatie in het project BeGold
 • Het project BeGold heeft als doel om specifieke topsportprojecten op het vlak van talentontwikkeling, omkadering en begeleiding te financieren, met het oog op het behalen van top-8 plaatsen op de Olympische Spelen (zomer en winter) op middellange en/of lange termijn. De gemeenschappen, BOIC en de Nationale Loterij (via de federatie regering) participeren gezamenlijk in dit project t.b.v. regionale of nationale topsportprojecten.