Vrouw springt over lat met polsstok
Veilig sportklimaat

Aanspreekpunten integriteit en meldpunten

Heb je een vraag of wil je iets melden?

Heb je nood aan een luisterend oor? Heb je iets gezien of meegemaakt, en weet je niet hoe ermee om te gaan? Je kan in eerste instantie in vertrouwen terecht bij de hulplijn 1712 en als jongere bij Awel of op de chat Nu praat ik erover. 

Bij een concreet geval van onethisch of grensoverschrijdend gedrag in  kan je terecht bij de aanspreekpunten integriteit (API's) van jouw sportclub of van jouw sportfederatie. Ontdek de API’s van de verschillende sportfederaties

Als jouw sportfederatie aangesloten is bij het Vlaams Sporttribunaal (VST), dan kan je als individu om zwaarwichtige redenen ook zelf rechtstreeks een klacht indienen. Zo behandelt het VST tuchtklachten met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag van leden van bij het VST aangesloten sportorganisaties. 

Naast sectorale aanspreekpunten, kan je voor advies of begeleiding bij stappen die je kan ondernemen bij grensoverschrijdend gedrag ook terecht bij het sectoroverschrijdend Vlaams Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag.

En zit je met iets uit een verder verleden? Misbruik, geweld en verwaarlozing zijn onomkeerbaar, maar voor erkenning is het nooit te laat. Praat er daarom over. Dan kan je terecht bij de Commissie Erkenning en Bemiddeling voor Misbruik en Geweld uit het Verleden.

Binnen Sport Vlaanderen

Vlaamse Trainersschool

Samen met alle medewerkers en cursisten van de Vlaamse Trainersschool (VTS) werken we aan een ethisch hoogstaand sport- en beweegklimaat, waarbij ieders integriteit op elk moment gewaarborgd wordt. In de voorbije jaren zijn de opleidingen en bijscholingen van de VTS grondig herwerkt, zodat ook ‘softe competenties’, zoals motiverend coachen, pedagogische basisprincipes en ethisch verantwoord leiderschap de nodige aandacht krijgen, als aanvulling op de al aanwezige ‘harde’ sporttechnische , tactische en sportwetenschappelijke competenties. Deze visie krijgt sinds 2021 nog meer vorm via de nieuwe ‘start2coach’-module in elke basisopleiding.  Zo leggen we in onze werking sterk de focus op het vermijden van grensoverschrijdend gedrag, en reiken we oplossingen aan voor ethische dilemma’s.

Bij de aanspreekpersoon integriteit kunnen cursisten, docenten, cursusverantwoordelijken, stagebegeleiders of andere betrokkenen bij een VTS-cursusorganisatie terecht met een vraag of voor advies of doorverwijzing betreffende een vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag.

Wil je grensoverschrijdend gedrag binnen een VTS-cursusorganisatie melden, dan kan je dit ook via onderstaand formulier. Je kan er aangeven of we je telefonisch of per mail mogen contacteren.

Eva Dejaegher

API Vlaamse Trainersschool

Joeri Callaert

API Vlaamse Trainersschool

Uw gegevens

Dit bericht wordt verzonden naar: Eva Dejaegher

alle velden verplicht invullen

Er zijn een aantal velden niet correct ingevuld.

Uw gegevens

Dit bericht wordt verzonden naar: Joeri Callaert

alle velden verplicht invullen

Er zijn een aantal velden niet correct ingevuld.

Topsport

Elke topsporter moet op een veilige en integere manier zijn of haar passie en talent kunnen ontplooien. Sport Vlaanderen gaat voor een gezond, ethisch en veilig topsportklimaat, en neemt dit ook bewust(er) op in haar beleid, de doelstellingen en de werking van de topsportsector.

De afgelopen jaren zijn er dan ook specifieke topsportmaatregelen genomen om grensoverschrijdend gedrag aan te pakken bovenop de decretaal verplichte beleidsmaatregelen voor integriteit bij sportfederaties. Deze staan beschreven in het Topsportactieplan V en liggen volledig in lijn met onze topsportwaarden: samenwerken, excelleren & integriteit.

Deze specifieke maatregelen zijn:

  • We streven ernaar om multidisciplinaire teams in te zetten in de omkadering van topsporters en beloftevolle jongeren (trainers, coaches, sportpsychologen, voedingsspecialisten, kinesitherapeuten, dokters,….).
  • We zetten in op vorming van coaches, onder andere over thema’s als eetproblematiek en mentale druk.
  • We schrijven competentieprofielen uit voor sleutelposities in de topsportwerking van federaties.
  • We stippelen vormingstrajecten uit voor technische directeurs topsport en high potential coaches.

Sport Vlaanderen neemt grensoverschrijdend gedrag zeer ernstig. Systematische verwijten of persoonlijke beledigingen zijn nooit goed te praten, ook niet in de soms harde en steeds veeleisende topsportcontext. Zeggen waar het op staat, kan ook op een menselijke manier. Dat is waar topsport voor wil en moet staan, dat is het topsportklimaat dat Sport Vlaanderen nastreeft. Elke klacht van elke (ex-)topsporter zal daarom altijd serieus genomen worden door Sport Vlaanderen. We kiezen daarbij nooit partij en zullen altijd in alle sereniteit de tijd nemen om de verschillende aspecten tegen het daglicht te houden. We streven naar een topsportklimaat waarin het geen kwestie is dat topsporters moeten ‘durven’ te spreken, maar dat ze dat vanzelfsprekend kunnen en ook doen. We geloven dat we met deze aanpak op de goede weg zijn om een topsportklimaat te creëren waarin topsporters op élk vlak kunnen floreren.

Topsporters die vragen hebben of een melding willen maken in verband met integriteit, kunnen steeds terecht bij het aanspreekpunt integriteit van de sportfederatie. Bij Sport Vlaanderen kan je terecht bij: 

Eline Berings

Consulent Ethiek in Topsport

Uw gegevens

Dit bericht wordt verzonden naar: Eline Berings

alle velden verplicht invullen

Er zijn een aantal velden niet correct ingevuld.

Centra van Sport Vlaanderen

In onze veertien sportcentra leven jaarlijks duizenden kinderen en jongeren zich uit op sportkampen. Ook sportclubs, scholen, bedrijven en individuele sporters kunnen er het hele jaar door terecht voor sportlessen, sportklassen, bedrijfssportdagen of voor het wekelijkse uurtje sport. Veilig sporten is voor onze centra een permanente zorg. We maken er een erezaak van om kinderen altijd met de best opgeleide begeleiders te omringen.

Voor onze centra kan je terecht bij deze aanspreekpunten:

Katinka Pottie

API centra Sport Vlaanderen

Peter Janssens

API centra Sport Vlaanderen

Uw gegevens

Dit bericht wordt verzonden naar: Katinka Pottie

alle velden verplicht invullen

Er zijn een aantal velden niet correct ingevuld.

Uw gegevens

Dit bericht wordt verzonden naar: Peter Janssens

alle velden verplicht invullen

Er zijn een aantal velden niet correct ingevuld.