Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid (KU Leuven)

Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid (KU Leuven)

Binnen de Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid van de KU Leuven staat het onderzoek naar de deelname aan en de organisatie van sport en fysieke activiteit centraal, en dit vanuit een sociaalwetenschappelijke benadering. Meer bepaald worden sport en andere vormen van bewegingscultuur bestudeerd vanuit een antropologisch, bestuurskundig, economisch, historisch, politicologisch en/of sociologisch perspectief. Op die manier wordt getracht om een bijdrage te leveren tot het beleid en management van sport en beweging.

 

In de onderzoekslijnen van de onderzoeksgroep wordt gefocust op diverse vormen van beoefenen, beleven en besturen, met name georganiseerde, anders- en niet-georganiseerde vormen van sport en beweging; overheidsgebonden, marktgebonden en verenigingsgeboden vormen van sport en beweging; vormen van sport en beweging op het internationale, Europese, nationale, bovenlokale en (sub)lokale niveau, etc. Onderzoek naar aspecten van innovatie en duurzaamheid met betrekking tot het beoefenen, beleven en besturen van sport en beweging vormen een specifiek speerpunt binnen de onderzoeksgroep. Op basis van het onderzoek naar sport light (lichte sportgemeenschappen) en club light (lichte sportverenigingen) ontwikkelde de Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid de ClubSportInnovatie-tool. Dit instrument biedt sportorganisaties de mogelijkheid om hun aanbod en werking te vernieuwen en/of te optimaliseren.

 

Sinds 1969 wordt vanuit de Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid in het kader van de Studie over de Bewegingsactiviteiten in Vlaanderen (SBV) gepeild naar het sport- en bewegingsgedrag van jongeren en volwassenen, inclusief de uitgaven die zij aan deze activiteiten doen. Daarnaast worden sinds 2009 panelstudies georganiseerd, met name het Vlaams Sportclub Panel (VSP), het Vlaams Sportfederatie Panel (VSFP), het Vlaams Fitness Panel (VFP) en het Vlaams Sportdiensten Panel (VSDP). In deze panelstudies worden kenmerken inzake management en organisatie van sportclubs, sportfederaties, fitnesscentra en sportdiensten bestudeerd. Sportinfrastructuur vormt eveneens een rode draad doorheen deze onderzoekslijnen, waarbij de relatie tussen vraag (deelname aan sport en beweging) en aanbod (beschikbaarheid en bereikbaarheid van accommodaties) onderzocht wordt.

Prof. dr. Jeroen Scheerder (Promotor-coördinator)

Prof. dr. Jeroen Scheerder (Promotor-coördinator) studeerde bewegingswetenschappen, marketing en sociale en culturele antropologie. Hij is hoogleraar sportbeleid en sportsociologie aan de KU Leuven en staat aan het hoofd van de Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid. Hij is de promotor-coördinator van het Vlaamse Onderzoeksplatform Sport en de coördinator van de Afstudeerrichting Sportbeleid en Sportmanagement aan de KU Leuven. Zijn onderzoek focust op sportbestuur, sportcultuur en sportparticipatie vanuit een sociaalwetenschappelijk perspectief. Hij was voorzitter van de European Association for Sociology of Sport (EASS), gastprofessor sportsociologie aan de UGent en samen met collega’s van het Mulier Instituut en de German Sport University oprichter van MEASURE en POLIS, internationale netwerken waarin het crossnationaal onderzoek naar sportcultuur en sportparticipatie enerzijds en sportbeleid en sportpolitiek anderzijds centraal staat.

Dr. Erik Thibaut (Coördinator)

Dr. Erik Thibaut (Coördinator) is doctor in de bewegingswetenschappen. Hij is werkzaam als postdoctoraal onderzoeker binnen de Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid (KU Leuven). Zijn onderzoek focust op sportparticipatie en de determinerende factoren van de sportuitgaven die mensen maken.

Joris Corthouts

Joris Corthouts is master in de lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen (KU Leuven). In het kader van het Onderzoeksplatform Sport 2017-2022 werkt hij aan een onderzoeksproject met betrekking tot sport en innovatie op basis waarvan hij een doctoraat voorbereidt.