Verschillende handen op elkaar van multiculturele groep mensen
Onderzoeksplatform Sport

Onderzoek naar sportparticipatie

Participatiesurvey 2020

Voor het meten van de sportparticipatie werd een nieuwe editie van de Participatiesurvey uitgevoerd in samenwerking met het Kenniscentrum Cultuur- en Mediaparticipatie (KCM) en het Jeugdonderzoeksplatform (JOP). De participatiesurvey laat tevens toe de relatie tussen sportparticipatie en de deelname aan andere vrijetijdsdomeinen in kaart te brengen. Door de herhaalde meting van sportparticipatiegedrag kan een beeld gegeven worden van recente evoluties en trends in de sportdeelname van de 15- t.e.m. 85-jarige Vlaming.

Op dinsdag 8 november 2022 presenteerden de onderzoekers van het Onderzoeksplatform Sport de resultaten van de Participatiesurvey 2020. Die survey levert inzicht in de vrijetijdsparticipatie van mensen in Vlaanderen voor cultuur, jeugd, sport en media.

Onderzoek naar de invloed van corona op sport

Sportevenementen in tijden van corona

De onderzoekers van het Onderzoeksplatform Sport voerden op eigen initiatief een kortlopend onderzoek naar de impact van corona en de lockdown maatregelen op het beweeggedrag van de deelnemers aan sportevenementen. Had jij je ingeschreven voor de AG Antwerp 10 Miles, de Ronde van Vlaanderen Cyclo, een lokale stratenloop, wandeltocht of triatlonwedstrijd? Mis je dit evenement nu het niet doorgaat omwille van de corona-maatregelen? Of loop, fiets of wandel je je uitgestelde evenement nu virtueel?

De onderzoekers van de KU Leuven, UGent en VUB wilden nagaan wat evenementensporters doen om het gemis aan hun evenement op te vangen. Blijft men op een of andere manier actief, neemt men deel aan virtuele challenges en digitale evenementen of hoopt men dat het evenement later op het jaar alsnog georganiseerd zal worden?

Sporten in tijden van crisis - Profiel van de corona-sporter

De onderzoekers van het Onderzoeksplatform Sport hebben op eigen initiatief een kortlopend onderzoek uitgevoerd naar de impact van corona en de lockdown maatregelen op het sport- en beweeggedrag van de Vlaming. Via een online bevraging in samenwerking met Het Laatste Nieuws konden de onderzoekers meer dan 15.000 Vlamingen bevragen over het sportgedrag voor en tijdens de corona-crisis, de sportvoorkeur en de sociale kenmerken van de sportactieven en sport-inactieven.

De resultaten van het onderzoek zijn opmerkelijk. 58% van de mensen die niet-sportief actief waren voor Corona, geven aan nu meer te sporten. 66% van de laagopgeleiden die voor de lockdown niet sportten, bewegen nu ook meer.

Toch zijn de resultaten niet overwegend positief. 55% van de kinderen sport of beweegt minder sinds de lockdown. 75% van de sporters mist zijn of haar oorspronkelijk sportgedrag, met als voornaamste redenen het sociaal contact, de manier waarop er gesport kan worden, en de gezelligheid. De helft van de ‘sportactieven’ voelt zich ook verhinderd om te sporten omdat de sportinfrastructuur gesloten is.