Verschillende handen op elkaar van multiculturele groep mensen
Onderzoeksplatform Sport

Afsluitende studiedag 22 juni 2023

Studiedag én boekvoorstelling

Op donderdag 22 juni 2023 presenteert het Onderzoeksplatform Sport in samenwerking met Sport Vlaanderen een laatste afsluitende studiedag in het Virginie Lovelinggebouw (VAC Gent). Na vijf jaar beleidsrelevant onderzoek presenteren de onderzoekers hun belangrijkste resultaten en tonen ze aan op welke manier hun resultaten inzetbaar zijn voor de sportsector in Vlaanderen.

Naast de instrumenten die de komende jaren toegepast zullen worden, kan je de resultaten ook nalezen in het boek 'Sport in Vlaanderen. Een sociaalwetenschappelijke analyse' dat we gratis weggeven aan de deelnemers aan de studiedag (één boek per organisatie). Het boek is ook beschikbaar als e-book wat de mogelijkheid biedt om meteen de webinars, factsheets en wetenschappelijke publicaties te raadplegen die doorheen het onderzoek werden ontwikkeld.

 

Aansluitend organiseert het Onderzoeksplatform Sport en Sport Vlaanderen in samenwerking met de Vlaamse Sportfederatie een sessie over kwaliteit in jeugdsport, specifiek voor sportfederaties. 

Sessie kwalitatief jeugdsportaanbod

Tijdens de namiddag organiseren het Onderzoeksplatform Sport, Sport Vlaanderen en de Vlaamse Sportfederatie samen een sessie om sportfederaties te ondersteunen en inspireren in een kwalitatief jeugdsportaanbod. Het doel van deze sessie is een interactief en constructief overleg over de beleidsfocus jeugdsport. De nieuwe beoordelingscriteria van jeugdsport worden toegelicht waarbij we per criterium dieper willen ingaan op aanpak en goede voorbeelden. Hopelijk gaan jullie naar huis met enkele tips & tricks, inspiratie en boordevol enthousiasme om samen met ons jeugdsport naar een hoger niveau te tillen.

Programma

Afsluitende studiedag

8u30 Ontvangst en koffie
9u15 Welkom en inleiding
9u30 Onderzoekslijn Sportparticipatie; sport en bewegen in een corona tijdperk (Prof. Jeroen Scheerder en Dr. Erik Thibaut)
9u50 Motorische ontwikkeling van kinderen (Prof. Matthieu Lenoir)
10u10 Innovatie in Vlaamse sportfederaties (Dr. Joris Corthouts)
10u30 Pauze
10u50 Kwaliteit in Jeugdsport (Margot Ricour & Prof. Veerle De Bosscher)
11u10 Laagdrempelig sportaanbod van Vlaamse sportfederaties (Thomas De Bock)
11u30 Uitleiding en boekvoorstelling 'Sport in Vlaanderen. Een sociaalwetenschappelijke analyse') (Prof. Jeroen Scheerder)
11u50 Broodjeslunch

Kwalitatief jeugdsportaanbod

13u00 Welkomstwoord en introductie (Leen Magherman van Sport Vlaanderen)
13u15 Inhoudelijke sessie over de beoordelingscriteria van jeugdsport (Margot Ricour van de Vrije Universiteit Brussel, Lisa Van Ranst & Maud De Meyer van de Vlaamse Sportfederatie)
14u45 Slotwoord en bedanking

Schrijf je in

Deelname aan de studiedag en de sessie kwalitatief jeugdsportaanbod is gratis. Schrijf je in via onderstaande knop om je plaats te reserveren. Je inschrijving zal schriftelijk worden bevestigd. Kan je er toch niet bij zijn? Schrijf je dan uit via mail zodat we iemand anders toegang kunnen geven tot de studiedag. Specifieke vragen over de sessie kwalitatief jeugdsportaanbod kan je stellen aan Lisa (Vlaamse Sportfederatie) of Margot (Vrije Universiteit Brussel).

Alle ingeschreven deelnemers van de studiedag krijgen het boek 'Sport in Vlaanderen. Een sociaalwetenschappelijke analyse' mee naar huis (één boek per organisatie). Je kan het boek ook altijd bestellen bij ACCO. 

Locatie

De Afsluitende studiedag en boekvoorstelling van het Onderzoeksplatform Sport en de sessie kwalitatief jeugdsportaanbod gaan door in het Virginie Lovelinggebouw vlakbij het station Gent-Sint-Pieters in Gent.

Wandel het station uit langs de hoofdingang. Het gebouw ligt onmiddellijk links, boven de bus- en tramhaltes. Het VAC Gent heeft parkeerplaatsen in de ondergrondse parkeergarage aan Sint Denijslaan 244 (niveau -1 en -2 / maximale hoogte: 2,40 meter). Je kan ook terecht in één van de naburige betaalparkings of langs de openbare weg. 

Bij aankomst in het gebouw moet je je bij het onthaal te registreren.

De studiedag en boekvoorstelling vinden plaats in Zaal Jacob Van Artevelde (21ste verdieping).

De sessie kwalitatief jeugdsportaanbod gaat door in zaal Corneel Heymans (04.05, vierde verdieping).