Het Onderzoeksplatform Sport 2017-2022 is het wetenschappelijke onderzoeksprogramma van de Vlaamse overheid in het beleidsdomein Sport. Onderzoekers van de KU Leuven, de UGent en de VUB zullen gedurende 5 jaar wetenschappelijk onderzoek verrichten in drie onderzoekslijnen.

Save the date - 28 mei 2019 - kennisuitwisseling

Het Onderzoeksplatform organiseert op 28 mei 2019 een kennisuitwisselingsmoment over de onderzoekslijnen 'Beleidsfocussen Sportfederaties' en 'Motorische ontwikkeling bij jonge kinderen'. Dit zal plaatsvinden om 14u in het Sportverblijf Sport Vlaanderen Gent (Zuiderlaan 14). Meer info volgt later.

Onderzoekslijn beleidsmonitoring

beleidsmonitoring_klein.jpg

De onderzoekslijn beleidsmonitoring meet de doeltreffendheid van drie beleidsfocussen uit het decreet met betrekking tot de georganiseerde sportsector: jeugdsport, innovatie en laagdrempelig sporten. De resultaten van het onderzoek kunnen we gebruiken om de sportfederaties nog beter te ondersteunen en te begeleiden bij het behalen van specifieke beleidsdoelstellingen.

Onderzoekslijn sportparticipatie

De onderzoekslijn sportparticipatie moet de beleids- en beheerscyclus ondersteunen. Dat doet ze door antwoorden te geven op belangrijke vragen over sportparticipatie (gedrag, factoren...). In 2019 wordt opnieuw een Participatiesurvey gevoerd naar de sportparticipatie van de Vlamingen.

groep joggers.jpg

Onderzoekslijn motorische ontwikkeling

kind aan klimrek motorische ontwikkeling_klein.jpg

De onderzoekslijn over een brede motorische ontwikkeling bij jonge kinderen heeft tot doel een inventaris op te maken van initiatieven die de algemene motorische competenties (ook bij watersportactiviteiten) van het jonge kind stimuleren. Ook de nood aan en de doeltreffendheid van dergelijke initiatieven worden geëvalueerd.

Coördinatie van het Onderzoeksplatform Sport

Organisatie

Het Onderzoeksplatform Sport is een consortium gevormd tussen drie Vlaamse universiteiten die beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek zullen verrichten: KU Leuven, UGent en VUB. Sport Vlaanderen is de opdrachtgever.  

De dagelijkse coördinatie van het Onderzoeksplatform Sport is in handen van Prof. dr. Jeroen Scheerder (promotor-coördinator) en dr. Erik Thibaut (coördinator). De coördinatie bij Sport Vlaanderen gebeurt door dr. Jasper Truyens (wetenschappelijk gangmaker).

Contact

Coördinatie Onderzoeksplatform Sport

 Prof. dr. Jeroen Scheerder, Promotor-coördinator, Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid KU Leuven

 dr. Erik Thibaut, Coördinator, Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid KU Leuven

 

Coördinatie opdrachtgever Sport Vlaanderen

 dr. Jasper Truyens, Gangmaker wetenschappelijk onderzoek sport, Sport Vlaanderen

Deze pagina delen