Verschillende handen op elkaar van multiculturele groep mensen
Onderzoeksplatform Sport

Factsheets en infografieken

Onderzoekslijn beleidsmonitoring

De onderzoekslijn beleidsmonitoring meet de doeltreffendheid van drie beleidsfocussen uit het decreet met betrekking tot de georganiseerde sportsector: jeugdsport, innovatie en laagdrempelig sporten. De resultaten van het onderzoek kunnen we gebruiken om de sportfederaties nog beter te ondersteunen en te begeleiden bij het behalen van specifieke beleidsdoelstellingen.

Onderzoekslijn Brede Motorische Ontwikkeling

De onderzoekslijn over een brede motorische ontwikkeling bij jonge kinderen heeft tot doel een inventaris op te maken van initiatieven die de algemene motorische competenties (ook bij watersportactiviteiten) van het jonge kind stimuleren. Ook de nood aan en de doeltreffendheid van dergelijke initiatieven worden geëvalueerd.