Geen 'Breng je sportclub naar school' in 2020

Geen 'Breng je sportclub naar school' in 2020

Met deze actie promoten de leerlingen traditioneel elk jaar hun favoriete sport(club) op school.

Tot onze grote spijt dwingen de actualiteit omtrent COVID-19 en de veiligheidsmaatregelen ons er echter toe om 'Breng je sportclub naar school' dit jaar te annuleren. We oordeelden dat het onder deze omstandigheden niet mogelijk is om deze actie in alle veiligheid te laten verlopen en willen door dit nu te beslissen snel duidelijkheid scheppen voor alle betrokken sportdiensten, clubs en de deelnemende scholen.

We hopen op jullie begrip voor deze beslissing. We willen er als Vlaamse overheid samen met jullie voor zorgen dat we COVID-19 zo snel mogelijk onder controle krijgen.

Hoewel er geen 'Breng je sportclub naar school' (en ook geen 'Maand van de sportclub') is zullen we in september 2020 wel initiatieven ondernemen op onze socialemediakanalen om alle sportclubs in Vlaanderen een hart onder de riem te steken.