Onze sportdienst neemt deel als promotor

Wat wordt er van de sportdienst verwacht?

 • Promoten van de actie naar de lokale sportclubs en de inwoners.
 • De inschrijflink bezorgen aan de lokale sportclubs (de sportdienst ontvangt de link na inschrijving)

 

Wat ontvangt de sportdienst als return?

 • Sport Vlaanderen bezorgt elke ingeschreven sportdienst de link naar het inschrijfformulier van de sportclubs en een begeleidend schrijven (waarin de procedure wordt uitgelegd aan de lokale sportclubs)
 • Sport Vlaanderen bezorgt de sportdienst (van midden augustus tot eind september) kant-en-klare content voor sociale media, website, lokaal infoblad, … in het kader van sporten in clubverband.
 • De sportdienst ontvangt een overzicht van de deelnemende sportclubs in hun gemeente of stad.
 • Sport Vlaanderen bezorgt algemene affiches van de Maand van de Sportclub.
 • Alle deelnemende sportdiensten worden opgenomen in De Zondag.

Onze sportdienst neemt deel als organisator

Wat wordt er van de sportdienst verwacht?

 • Het promoten van de actie naar de lokale sportclubs en de inwoners.
 • De inschrijflink bezorgen aan de lokale sportclubs of als sportdienst zelf de deelnemende sportclubs ingeven via deze link (de sportdienst ontvangt de link na inschrijving).
 • Registreren van het lokale sportclubaanbod via de link aangereikt door Sport Vlaanderen. Dit kan op 2 manieren:
  • Door het aanbod van de lokale sportclubs zelf in te geven.
  • Door de link te bezorgen aan de sportclubs en hen te vragen hun aanbod via deze link in te geven
 • Actieve promotie naar de inwoners. dit kan zijn via:
  • Banner op straat
  • Oproep burgemeester / schepen (filmpje, post sociale media, …)
  • Alle deelnemende clubs op de website vermelden
  • ...
 • Een promotionele actie of evenement organiseren in het kader van MVDS. Dit kan zijn:

 

Wat ontvangt de sportdienst als return?

 • Sport Vlaanderen bezorgt elke ingeschreven sportdienst de link naar het inschrijfformulier van de sportclubs en een begeleidend schrijven (waarin de procedure wordt uitgelegd aan de lokale sportclubs)
 • Sport Vlaanderen bezorgt je, van midden augustus tot eind september, kant-en-klare content aan (voor sociale media, website, lokaal infoblad, …) in het kader van sporten in clubverband.
 • Alle deelnemende sportdiensten worden opgenomen in De Zondag.
 • De sportdienst ontvangt een overzicht van de deelnemende sportclubs in hun gemeente of stad.
 • Sport Vlaanderen bezorgt gepersonaliseerde materialen (raamsticker, spandoek, …) met naam gemeente/stad
 • Sport Vlaanderen stelt lay-out promotiematerialen (flyer, poster …) ter beschikking.
 • Voor sportdiensten die een promotionele actie/event organiseren voorziet Sport Vlaanderen: promotiemateriaal voor inkleding en ondersteuning van het evenement (prijzen, drukwerken, …) 
 • Sport Vlaanderen neemt na inschrijving contact op met de sportdienst om samen de ondersteuning te bespreken.