In 2022 dagen we de sportdiensten opnieuw uit om beleving toe te voegen aan hun initiatieven en zo hun inwoners aan het sporten en bewegen te zetten. Dit kunnen ze doen aan de hand van 6 criteria. Sportdiensten die 4 van de 6 criteria tot een goed einde brengen, worden in december gehuldigd en mogen zich 1 jaar lang een #sportersbelevenmeer-gemeente/stad noemen.

Wat is er nieuw?

Het concept van de #sportersblevenmeer award blijft behouden. Sportdiensten die 4 van de 6 uitdagingen tot een goed einde brengen, mogen zich één jaar lang #sportersbelevenmeer-gemeente of -stad noemen.

Wat is er wel gewijzigd?

 • Per criteria werden er focuspunten toegevoegd. Deze geven de essentie van het criterium weer. Belangrijk om hier mee rekening te houden als je wil meedingen naar de hoofdprijzen.
 • De award wordt vanaf nu over de provinciegrenzen heen georganiseerd. Vlaanderen wordt opgedeeld in 2 zones (zone West en zone Oost). Via onderstaande knop vind je de verdeling van Vlaanderen terug en kan je zien bij welke zone jouw gemeente/stad is ingedeeld.
 • Er zal in elke zone één huldiging worden georganiseerd.
 • Prijzen worden per zone toegekend.
 • Dit jaar worden niet alleen de prijzen (per criterium en overall) verhoogd, maar zal ook een prijs gegeven worden aan de 2de en 3de  plaats.

 

Voor algemene info kan je contact opnemen met de consulent bovenlokale werking van je sportregio.

Ontdek de 6 criteria

Zo behaal je de award

Elke gemeente of stad die aan 4 van 6 criteria voldoet, krijgt de titel #sportersbelevenmeer-gemeente/stad toegekend.

Om in aanmerking te komen voor een prijs (per criterium of overall) moet je aan onderstaande voorwaarden voldoen:

 • Beleving toevoegen in elk criterium. Dat kan op volgende manieren:
  • Koppel een thema, verhaal, … aan een activiteit
  • Organiseer een activiteit op een unieke locatie
  • Koppel verschillende activiteiten op een ludieke manier aan elkaar
  • Werk samen met verschillende sportclubs, diensten verenigingen, …
 • Promotie gericht naar de specifieke doelgroep en op een originele manier
 • De hashtag sportersbelevenmeer (#sportersbelevenmeer) opnemen in alle promotiematerialen en/of -kanalen.
 • Eenzelfde initiatief kan niet ingediend worden bij meerdere criteria
 • Alle activiteiten die worden georganiseerd van januari 2022 tot en met december 2022 kunnen ingediend worden.

 

Welke prijzen kan je winnen?

Per zone (Oost en West) reiken we een prijs uit aan de winnaar per criterium EN aan de tweede en derde plaats.

 • Plaats 1 wint een prijs t.w.v. € 1000
 • Plaats 2 wint een prijs t.w.v. € 750
 • Plaats 3 wint een prijs t.w.v. € 500

Daarnaast wordt er bij de overall prijs in zone Oost en West opnieuw een onderscheid gemaakt tussen een kleine, middelgrote of grote gemeente/stad (ingedeeld volgens het aantal inwoners). In de drie categorieën zal ook hier de top 3 in de prijzen vallen.

 • Plaats 1 (per categorie) wint een prijs t.w.v. € 2000
 • Plaats 2 (per categorie) wint een prijs t.w.v. € 1500
 • Plaats 3 (per categorie) wint een prijs t.w.v. € 500

Kan een regio deelnemen?

Activiteiten van een sportregio OF een samenwerking tussen gemeenten kunnen ingediend worden, maar dan moet er rekening gehouden worden met onderstaande voorwaarden:

 • Alle gemeenten/steden van de regio nemen deel aan de #sportersbelevenmeer award.
 • Alle gemeenten/steden dienen dezelfde activiteit in (onder hetzelfde criterium)
 • Alle gemeenten/steden hebben een actieve rol gespeeld in de organisatie.

Indien een activiteit van een sportregio of een samenwerking tussen gemeenten in de prijzen valt, wordt de waardebon toegekend aan de sportregio of het samenwerkingsverband.

Timing

 • Organisatie activiteiten/events/... = 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022
 • Deadline inschrijving = 11 maart
 • Indienen einddossier = 21 oktober
 • Netwerkmoment en huldiging = december

 

 

 

Hoe kan je het einddossier indienen?

Het einddossier kan ingediend worden via het sjabloon dat elke deelnemende sportdienst binnenkort zal ontvangen. 

Per criterium kan slechts 1 initiatief worden ingediend. Dit kan gestaafd worden met max. 2 afbeeldingen of een link met video die in het einddossier kan toegevoegd worden in de daartoe voorziene ruimtes.

Na evaluatie zal de jury beslissen of de gemeente/stad de titel van #sportersbelevenmeer-gemeente/stad ontvangt en welke gemeente/stad in aanmerking komt voor een prijs (criterium + overall).

Inspiratie nodig?

Ga eens spieken bij de buren

In de voorbije jaren organiseerden of ontwikkelden de sportdiensten al heel wat originele initiatieven.

Ga zeker eens een kijkje nemen op onze inspiratie-pagina.