Verschillende handen op elkaar van multiculturele groep mensen
Onderzoeksplatform Sport

Onderzoeksplatform Sport

Hoe is het Onderzoeksplatform Sport georganiseerd?

Het Onderzoeksplatform Sport is het wetenschappelijke onderzoeksprogramma van de Vlaamse overheid in het beleidsdomein Sport. Het platform Sport is een samenwerking tussen de KU Leuven, UGent en VUB, en verricht wetenschappelijk onderzoek in drie onderzoekslijnen.

Elke onderzoek gebeurt onder leiding van één of meerdere promotoren, aangevuld met betrokkenen uit de andere universiteiten. Een wetenschappelijk medewerker voert het onderzoek uit onder leiding van de promotor.

Editie 2017-2022

Onderzoekslijn 1 over beleidsmonitoring en onderzoekslijn 2 over sportparticipatie zijn een samenwerking tussen de onderzoeksgroep Sport- en Bewegingsbeleid (KU Leuven), Sportmanagement (UGent) en Sport & Society (VUB). De derde onderzoekslijn over de motorische ontwikkeling van jonge kinderen wordt gerealiseerd door de onderzoeksgroepen Fysieke Activiteit, Sport & Gezondheid (KU Leuven), Biomechanica & Motorische Controle van de Menselijke Beweging (UGent) en Motoriek & Didactiek (VUB).

De dagelijkse coördinatie van het Onderzoeksplatform Sport is in handen van Prof. dr. Jeroen Scheerder (promotor-coördinator) en dr. Erik Thibaut (coördinator), het dagelijks bestuur (vertegenwoordiging van promotoren en onderzoekers van de verschillende onderzoeksinstellingen) en de themagebonden onderzoeksteams.

Welke onderzoeksgroepen zijn actief?

Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid (KU Leuven)

Binnen de Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid van de KU Leuven staat het onderzoek naar de deelname aan en de organisatie van sport en fysieke activiteit centraal, en dit vanuit een sociaalwetenschappelijke benadering. Meer bepaald worden sport en andere vormen van bewegingscultuur bestudeerd vanuit een antropologisch, bestuurskundig, economisch, historisch, politicologisch en/of sociologisch perspectief.

Onderzoeksgroep Fysieke Activiteit, Sport en Gezondheid (KU Leuven)

Het wetenschappelijk onderzoek van de Onderzoeksgroep Fysieke Activiteit, Sport en Gezondheid van het Departement Bewegingswetenschappen van de KU Leuven kan gesitueerd worden binnen twee onderzoekslijnen: fysieke activiteit ter bevordering van de fysieke fitheid en gezondheid enerzijds, en leiderschap ter bevordering van teamfunctioneren en motivatie in de sport anderzijds.

Onderzoeksgroep Sportmanagement (UGent)

Het onderzoek binnen de onderzoeksgroep Sportmanagement van de UGent richt zich op effectiviteit in de sport binnen het kader van de professionalisering van sportbeleid en sportmanagement.

Onderzoeksgroep Biomechanica en Motorische Controle van de menselijke beweging (UGent)

Het onderzoeksprogramma van de onderzoeksgroep sport pedagogiek van de vakgroep bewegings- en sportwetenschappen is opgebouwd rond de centrale vraag: “Hoe kan een leerkracht Lichamelijke Opvoeding, een sport coach, of een sportclubbestuur, kinderen en jongeren motiveren tot een sportieve en actieve levensstijl?”.

Onderzoeksgroep Sport & Society (VUB)

De onderzoeksgroep Sport & Society (SASO) van de Vrije Universiteit Brussel doet maatschappelijk relevant en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar sport met betrekking tot maatschappelijke en beleidsgerelateerde vraagstukken. 

Onderzoeksgroep Motoriek & Didactiek (VUB)

Het centrale uitgangspunt van de Onderzoeksgroep Motoriek & Didactiek is het bevorderen van ‘physical literacy’ door het bestuderen van feitelijke en (zelf)waargenomen competenties inzake beweging / motoriek, pedagogiek en didactiek.

Contact

dr. Jasper Truyens

Coördinatie opdrachtgever Sport Vlaanderen - Gangmaker wetenschappelijk onderzoek, Sport Vlaanderen

Prof. dr. Jeroen Scheerder

Promotor-Coördinatie Onderzoeksplatform Sport - Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid KU Leuven

dr. Erik Thibaut

Coördinator, Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid KU Leuven

Uw gegevens

Dit bericht wordt verzonden naar: dr. Jasper Truyens

alle velden verplicht invullen

Er zijn een aantal velden niet correct ingevuld.

Uw gegevens

Dit bericht wordt verzonden naar: Prof. dr. Jeroen Scheerder

alle velden verplicht invullen

Er zijn een aantal velden niet correct ingevuld.

Uw gegevens

Dit bericht wordt verzonden naar: dr. Erik Thibaut

alle velden verplicht invullen

Er zijn een aantal velden niet correct ingevuld.