De Vlaamse Regering wil een kwaliteitsvol en modern breedtesportaanbod uitbouwen, waarin elke Vlaming zich thuisvoelt. Een ambitieuze opdracht die ze onmogelijk alleen kan, en daarom roept ze alle sportactoren op om de handen in elkaar te slaan: federaties, besturen en zeker ook de sportclubs. Die vormen immers de hoeksteen van een goed sportbeleid: ze bieden de beste garantie dat Vlaanderen op lange termijn regelmatig blijft sporten.

Omdat we erover willen waken dat sportclubs mensen op een kwaliteitsvolle manier aan sport laten doen, ondersteunen we hen op verschillende manieren. Enerzijds via hun overkoepelende federaties, en anderzijds ook door lokale besturen te stimuleren om blijvend te investeren in sport.

Het Vlaamse sportbeleid

Het Vlaamse sportbeleid werd door minister van Sport Philippe Muyters onderschreven in het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019 (Onderdeel Sport op p.140).

 

In zijn Beleidsnota Sport schrijft minister Muyters dat hij streeft naar een kwalitatief en up-to-date sportaanbod op maat van elke Vlaming, in welke levensfase die zich ook bevindt. Samenwerking tussen de vele sportactoren, van federaties tot clubs, lokale besturen en verenigingen, is essentieel om tot een kwalitatief sportaanbod te komen dat voor iedereen toegankelijk is.

Subsidies voor lokale besturen en federaties

Wie pas een sportclub opstart, kan rekenen op heel wat logistieke en organisatorische steun. Onze consulenten (boven) lokale werking  staan ook steeds klaar om je te adviseren met hun jarenlange expertise. Onze grootste steun voor sportclubs gebeurt echter onrechtstreeks: via de overkoepelende sportfederaties zorgen we ervoor dat zij sportclubs op heel uiteenlopende manieren zo goed mogelijk bijstaan.

Sportfederaties

Sportfederaties krijgen subsidies om bekwame vaste medewerkers aan te werven. Om in aanmerking te komen voor subsidies hebben sportfederaties een informatieplicht ten opzichte van de aangesloten clubs, en wordt er van hen verwacht dat ze hun eigen sporttak promoten, aangesloten clubs begeleiden, en kaderopleidingen en bijscholingen organiseren.

 

En natuurlijk moeten ze in de eerste plaats sportactiviteiten organiseren: in het geval van recreatieve sportfederaties is dat louter recreatieve sportbeoefening maar bij unisportfederaties gaat het ook om competitieve sportbeoefening.

Lokale besturen

Ook bij hun lokaal bestuur kunnen sportclubs terecht voor ondersteuning en expertise. Quasi alle gemeentelijke sportdiensten voorzien subsidies voor erkende sportclubs.

 

Daarnaast voorziet ook Sport Vlaanderen promotionele, logistieke en inhoudelijke (goede praktijken) ondersteuning voor sportclubs.   

Professionele omkadering

We hechten enorm veel belang aan goed opgeleide trainers, sportbegeleiders en clubbestuurders. Elke sporter heeft immers baat bij een goede omkadering en een goede begeleiding.

VTS organiseert opleidingen en bijscholingen

Wie sportactiviteiten aanbiedt en een gediplomeerde trainer in huis haalt, weet dat zijn sporters in goede handen zijn. Door regelmatig een opleiding of bijscholing van de Vlaamse Trainersschool te volgen, blijf je altijd 'on top of your game'. Levenslang leren, dat geldt ook voor de trainers, medewerkers en begeleiders in jouw vereniging!

Sportwerk Vlaanderen organiseert en coördineert tewerkstelling in de sportsector

Op zoek naar sporttechnische, logistieke en administratieve medewerkers voor je club? Sportwerk Vlaanderen, het Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding, staat in voor de coördinatie en de tewerkstelling van een pool van sportbegeleiders en sportondersteuners, en doet ook dienst als kenniscentrum voor alles wat met professionalisering en tewerkstelling in de sport te maken heeft.