Het decreet

Tewerkstelling in de sportsector professioneler en gestroomlijnder maken, dat is de bedoeling van het Tewerkstellingsdecreet dat op 1 januari 2014 in werking trad. Het decreet faciliteert de tewerkstelling van sporttechnische, logistieke en administratieve medewerkers binnen de sportsector en bepaalt onder andere de erkenning en de subsidiëring van een organisatie die instaat voor de coördinatie en de tewerkstelling van een pool van sportbegeleiders en sportondersteuners.

 

De Vlaamse Regering heeft aan dit decreet een verdere uitwerking gegeven met het uitvoeringsbesluit van 20 december 2013. In het Tewerkstellingsdecreet wordt ook rekening gehouden met de gevolgen van de interne staatshervorming en het programmadecreet van juli 2012

Sportwerk Vlaanderen organiseert en coördineert

Per beleidsplanperiode wordt er dus één organisatie aangesteld voor de coördinatie en de tewerkstelling van een pool van sportbegeleiders en sportondersteuners. In de periode 2014-2018 is dat Sportwerk Vlaanderen, tot voor kort Vlabus. Dat heeft door de jaren heen een enorme ervaring met betrekking tot sport en tewerkstelling opgebouwd. Sportwerk Vlaanderen wordt als dienstverlenende organisatie erkend en gesubsidieerd voor een handvol opdrachten:

 

  1. Sportwerk Vlaanderen doet dienst als kenniscentrum voor alles wat met professionalisering en tewerkstelling in de sport te maken heeft;
  2. Sportwerk Vlaanderen is het aanspreekpunt voor de tewerkstelling van sportbegeleiders en sportondersteuners;
  3. Sportwerk Vlaanderen neemt initiatieven om de kwalitatieve tewerkstelling in de sportsector te verhogen;
  4. Sportwerk Vlaanderen zet een pool van sportbegeleiders en sportondersteuners op in alle Vlaamse provincies, en vanaf 2016 ook in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. De organisatie richt zich daarbij op de non-profitsportsector;
  5. Sportwerk Vlaanderen verhoogt de kwaliteit van de pool van sportbegeleiders en sportondersteuners door hen voortdurend bij te scholen en te begeleiden bij de uitvoering van hun opdrachten. Het besteedt daarbij aandacht aan bijzondere doelgroepen en aan maatschappelijke behoeften;
  6. Sportwerk Vlaanderen neemt initiatieven in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteiten uit het decreet lokaal sportbeleid: enerzijds om de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders binnen de sportverenigingen te verhogen en anderzijds om de professionele omkadering in sportverenigingen te verhogen via coördinerende functies;
  7. Om bovenstaande opdrachten kwaliteitsvol uit te voeren zorgt Sportwerk Vlaanderen ook voor de uitbouw en het beheer van zijn eigen organisatie.

 

Sportwerk Vlaanderen wil er zijn voor sportbegeleiders én voor sportondersteuners. Bij Sportwerk Vlaanderen kan je dus zowel terecht als je in de sportsector aan de slag wil en als je een sportlesgever of sportondersteuner zoekt voor jouw organisatie of bedrijf.

Waar vind je Sportwerk Vlaanderen?

Het centrale secretariaat ligt in Gent:

Zuiderlaan 13

9000 Gent

T: +32 9 243 12 70

info@sportwerk.be

http://sportwerk.be Voor haar lokale dienstverlening heeft Sportwerk Vlaanderen 3 regionale uitvalsbasissen: