Clubgrade, de upgrade voor je club

Wat is Clubgrade

Clubgrade wil een sportclub de upgrade geven waar ze die nodig heeft. Om zo te komen tot een sterkere sportclub die veerkrachtig en toekomstgericht is op vlak van haar eigen dromen, noden en uitdagingen. Zodat een sportclub een plaats is waar mensen graag zijn, waar iedereen zich thuis voelt, waar de neuzen in dezelfde richting staan en elke medewerker zijn taken kent. Op die manier verzekert een sportclub haar toekomst en verhoogt ze haar 'beleidsvoerend vermogen'.

 

Clubgrade is een organisatie van de Vlaamse Sportfederatie in samenwerking met VrijwilligerswerkWerkt, Levuur en UGent. Clubgrade wordt gesubsidieerd door Sport Vlaanderen.

Stappenplan

Stap 1: Centrale vraag

Doel: Een idee krijgen van de uitdaging waar de club aan wil werken.

Het bestuur draagt een centrale vraag  van de sportclub voor. De centrale vraag gaat over een niet-sportspecifiek thema.

Upgrade_vraagstelling

Stap 2: Vraagverkenning

Doel: een breed beeld krijgen waar de club vandaag staat, waar de club naartoe wil, wat de sterktes zijn en welke stappen de club kan zetten.

 

Eén, voor de club externe, persoon faciliteert een gesprek in de club zelf om hun centrale vraag verder te ontrafelen. Waar staat de club vandaag? Waar wil ze naartoe? Dit gesprek gaat ruimer dan het clubbestuur. Ook andere profielen zoals trainers, leden, vrijwilligers en ouders worden uitgenodigd. Dit gesprek verkent de door het bestuur aangemelde uitdaging breed binnen de club. Na het gesprek maakt de UGent ook een wetenschappelijk “foto” van de clubwerking. Zoveel mogelijk bestuursleden, trainers, leden en vrijwilligers vullen hiervoor een digitale vragenlijst in.

 

De externe mensen, de “vraagverkenners”, staan ten dienste van de club om de aangemelde vraag scherp te krijgen en hebben geen eigen agenda. Het zijn neutrale facilitators in een proces waar de club zelf eigenaar van is. Ze reiken een structuur aan waarbinnen de deelnemers samen kunnen nadenken: vraagverkenners luisteren, vatten samen, vragen (kritisch) door, vragen akkoord over conclusies.

Vraagverkenner worden kan door een opleidingstraject te volgen. Het zijn mensen uit sportclubs, lokale besturen en sportfederaties die deze rol opnemen. Door deze expertise niet uit te besteden aan consultants bouwt men een olievlekprincipe op binnen het Vlaamse sportlandschap op lange termijn.

Teamwork.jpg

Stap 3: Casetafel

Doel: het best mogelijke traject uitstippelen voor een club door de juiste stakeholders rond tafel te zetten.

 

De informatie uit het vraagverkennend gesprek en de wetenschappelijke vragenlijsten worden besproken op een casetafel. Rond de centrale vraag wordt op de casetafel de analyse gemaakt waar de club zich momenteel bevindt? (A) + Waar de club naartoe wil? (B) + Welke stappen er gezet kunnen worden om daar te raken (van A naar B). De eindkeuze voor een clubproject (zie volgende stap hieronder) ligt bij de sportclub zelf.

 

teamjongevoetballers.jpg

Stap 4: Clubproject

Doel: beweging binnen de club door IN de clubwerking aan de slag te gaan.

 

De sportclub werkt zelf aan een clubproject. Met meerdere mensen, ook buiten het bestuur. De casetafel zorgt voor een duidelijk realistisch doel dat werkt op de betrokkenheid binnen de club en waarvoor de club een planning opmaakt. Er worden ondersteuningsvormen uitgewerkt die sterk gebaseerd zullen zijn op goede praktijkvoorbeelden van andere sportclubs en waar nodig wordt de sportclub in contact gebracht met andere sportclubs. Dit clubproject kan verschillende vormen aannemen naargelang de vraag van de club.