Sport Vlaanderen ondersteunt sportevenementen

Sport Vlaanderen wil zoveel mogelijk mensen aan het sporten krijgen, liefst op regelmatige basis, en levenslang. Sportevenementen kunnen er mee voor zorgen dat mensen aangezet worden tot sporten. Ze zijn leuk om naar te kijken, om aan deel te nemen of om te proeven van bepaalde sporten. Sinds verschillende jaren konden organisatoren van (top)sportevenementen dan ook financiële ondersteuning ontvangen vanuit Vlaanderen.

 

Vanaf 1 januari 2018 wordt de provinciale ondersteuning voor bovenlokale sportevenementen geïntegreerd in de werking van Sport Vlaanderen. Voor de ondersteuning van internationale en bovenlokale sportevenementen, zowel voor topsport, breedtesport als G-sport, werkten we een vernieuwd kader uit op Vlaams niveau.

schermen.jpg

Focus op jeugdsport

bekerwinnaars.jpg

Sinds 2008 wil de Vlaamse Regering de kwaliteit van jeugdsportwerking in sportclubs verhogen en de sportparticipatie bij jongeren verhogen door er subsidies aan te koppelen. Het aantal jeugdsportprojecten verhogen en clubs en federaties meer en beter laten samenwerken, daar komt het eigenlijk op neer.

Geen sport zonder de juiste infrastructuur

Subsidies voor infrastructuurprojecten

Heel wat sporten kunnen zonder de geschikte infrastructuur niet beoefend worden: zonder zwembad geen zwemmen, zonder voetbalveld geen voetbal. Sportclubs kunnen bij Sport Vlaanderen aankloppen voor financiële ondersteuning.

Advies nodig bij de aanleg?

Wat de bouw van sportaccommodaties en de aanleg van sport- en recreaterreinen betreft, kan Sport Vlaanderen bogen op heel wat ervaring en expertise: ons team van experten bestaat uit ingenieurs, architecten, een landschapsarchitect, een milieuspecialist, een jurist die gespecialiseerd is in overheidsopdrachten, en veel medewerkers met ervaring in sportinfrastructuur.

Sportwerk Vlaanderen coördineert en organiseert tewerkstelling in de sportsector

Op zoek naar sporttechnische, logistieke en administratieve medewerkers voor je club? Sportwerk Vlaanderen, het Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding, staat in voor de coördinatie en de tewerkstelling van een pool van sportbegeleiders en sportondersteuners, en doet ook dienst als kenniscentrum voor alles wat met professionalisering en tewerkstelling in de sport te maken heeft.

speerwerpen.jpg

Scholen stellen hun sportinfrastructuur ter beschikking

De Vlaamse ministers van Sport en Onderwijs, Philippe Muyters en Hilde Crevits, slaan de handen in elkaar om de bestaande schoolsportinfrastructuur na de schooluren beschikbaar te maken voor sportclubs, sportdiensten en andere sporters. De samenwerking met sportclubs levert scholen extra (huur)inkomsten op en de leerlingen profiteren mee van de bijkomende investeringen in de sportaccommodatie. Scholen die hun sportinfrastructuur na de schooluren willen openstellen, kunnen hiervoor bij Sport Vlaanderen een projectoproep indienen.