Sport Vlaanderen ondersteunt sportevenementen

Sport Vlaanderen wil zoveel mogelijk mensen aan het sporten krijgen, liefst op regelmatige basis, en levenslang. Sportevenementen kunnen er mee voor zorgen dat mensen aangezet worden tot sporten. Ze zijn leuk om naar te kijken, om aan deel te nemen of om te proeven van bepaalde sporten. Sinds verschillende jaren konden organisatoren van (top)sportevenementen dan ook financiële ondersteuning ontvangen vanuit Vlaanderen.

 

Vanaf 1 januari 2018 wordt de provinciale ondersteuning voor bovenlokale sportevenementen geïntegreerd in de werking van Sport Vlaanderen. Voor de ondersteuning van internationale en bovenlokale sportevenementen, zowel voor topsport, breedtesport als G-sport, werkten we een vernieuwd kader uit op Vlaams niveau.

schermen.jpg

Focus op jeugdsport

bekerwinnaars.jpg

Sinds 2008 wil de Vlaamse Regering de kwaliteit van jeugdsportwerking in sportclubs verhogen en de sportparticipatie bij jongeren verhogen door er subsidies aan te koppelen. Het aantal jeugdsportprojecten verhogen en clubs en federaties meer en beter laten samenwerken, daar komt het eigenlijk op neer.

Geen sport zonder de juiste infrastructuur

Subsidies voor infrastructuurprojecten

Heel wat sporten kunnen zonder de geschikte infrastructuur niet beoefend worden: zonder zwembad geen zwemmen, zonder voetbalveld geen voetbal. Sportclubs kunnen bij Sport Vlaanderen aankloppen voor financiële ondersteuning.

Advies nodig bij de aanleg?

Wat de bouw van sportaccommodaties en de aanleg van sport- en recreaterreinen betreft, kan Sport Vlaanderen bogen op heel wat ervaring en expertise: ons team van experten bestaat uit ingenieurs, architecten, een landschapsarchitect, een milieuspecialist, een jurist die gespecialiseerd is in overheidsopdrachten, en veel medewerkers met ervaring in sportinfrastructuur.

Sportwerk Vlaanderen coördineert en organiseert tewerkstelling in de sportsector

Op zoek naar sporttechnische, logistieke en administratieve medewerkers voor je club? Sportwerk Vlaanderen, het Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding, staat in voor de coördinatie en de tewerkstelling van een pool van sportbegeleiders en sportondersteuners, en doet ook dienst als kenniscentrum voor alles wat met professionalisering en tewerkstelling in de sport te maken heeft.

speerwerpen.jpg

Scholen stellen hun sportinfrastructuur ter beschikking

De Vlaamse ministers van Sport en Onderwijs, Philippe Muyters en Hilde Crevits, slaan de handen in elkaar om de bestaande schoolsportinfrastructuur na de schooluren beschikbaar te maken voor sportclubs, sportdiensten en andere sporters. De samenwerking met sportclubs levert scholen extra (huur)inkomsten op en de leerlingen profiteren mee van de bijkomende investeringen in de sportaccommodatie. Scholen die hun sportinfrastructuur na de schooluren willen openstellen, kunnen hiervoor bij Sport Vlaanderen een projectoproep indienen.

Projectoproep 'Meer trainers naar de sport'

De Vlaamse sportsector blijft groeien, net als het aantal trainers. Toch was de nood aan trainers in onze sportclubs nooit hoger. Via de projectoproep ‘Meer trainers naar de sport’ wil de Vlaamse overheid specifiek projecten ondersteunen die erop gericht zijn om de al actieve trainers te behouden en/of om nieuwe trainers aan te trekken.


De projectoproep staat open voor zowel grote projecten van bijvoorbeeld sportfederaties, verschillende sportclubs, sociaal-sportieve praktijken, steden, gemeenten en onderlinge samenwerkingsverbanden, als kleine projecten van bijvoorbeeld één sportclub.

 

Iedereen met een creatief idee om actieve trainers te behouden en/of nieuwe trainers aan te trekken kan dus een aanvraag doen. Heb je inspiratie? Aarzel dan niet en wees een deel van de oplossing.

Aanvraag groot project

Grote projecten richten zich op minstens 500 sporters of minstens 25.000 inwoners. Je hebt tot 15 maart 2023 om deze aanvraag in te dienen. Het projectplan moet minimum drie werkingsjaren bevatten, waarvan de eerste twee werkingsjaren worden gesubsidieerd. Het totale krediet van deze oproep is 500.000 euro.

Aanvraag klein project

Sportclubs kunnen tot 1 februari 2023 een klein project indienen via het participatieplatform ‘Deel je idee’. De maximale subsidie per geselecteerd project is 2500 euro. Voor de tien beste projecten samen is er dus een maximaal budget van 25.000 euro beschikbaar.