Wil je een sportlessenreeks organiseren? Lees dan even aandachtig verder, want wie weet krijg je van ons financiële ondersteuning voor je lesgever. Om in aanmerking te komen geldt een aantal voorwaarden: de organiserende partij moet een vereniging, sportclub of organisatie zijn,

en het aanbod is een lessenreeks, geen evenement. Tot organisaties rekenen we onder andere: OCMW’s, lokale netwerken, integratiediensten, seniorenverenigingen en etnisch-culturele verenigingen.

Wil je een nieuwe sportlessenreeks organiseren?

We willen de breedtesport op lokaal en bovenlokaal vlak stimuleren. Daarom geven we nieuwe projecten een duwtje in de rug, zodat ze kunnen uitgroeien tot duurzame sportactiviteiten. Organiseer jij een lessenreeks die aan onderstaande voorwaarden voldoet? Dan krijg je van ons financiële ondersteuning voor je lesgever.

Welke voorwaarden gelden om in aanmerking te komen?

  • Je bent een lokaal bestuur, vereniging, sportclub of sociale organisatie. Als sportclub kom je enkel in aanmerking als je een nieuwe sportclub of een nieuwe afdeling binnen je sportclub opstart (bijvoorbeeld jeugdwerking of G-sportwerking).
  • Je organiseert een lessenreeks die verspreid is over meerdere dagen. Eenmalige evenementen komen niet in aanmerking.
  • Het gaat om een nieuwe lessenreeks die je voor de eerste keer organiseert.

Wat bieden we aan?

Wij bieden éénmalig een lesgeversondersteuning aan van maximaal tien lesuren, verspreid over meerdere dagen.

Wij betalen en verzekeren de lesgever via een Arbeidsovereenkomst voor Occasioneel Personeel.

Hoe aanvragen?

De aanvraag verloopt altijd via de sportdienst van je gemeente en wordt minstens zes weken vóór het begin van de lessenreeks ingediend bij de consulent (boven)lokale werking die het aanspreekpunt is voor jouw gemeente.

Neem hiervoor contact op met je sportdienst.

Wat verwachten wij van jou?

  • Er nemen minstens 8 personen deel aan de lessenreeks.
  • Je vermeldt het logo van Sport Vlaanderen bij de promotie van je lessenreeks.
  • Deelnemers nemen gratis deel aan de lessenreeks of betalen een erg democratische prijs.
  • Je kiest voor een gekwalificeerde lesgever (minimum VTS-initiator in de betreffende sporttak, bachelor of master LO).
  • Je vult na afloop van de lessenreeks een evaluatieformulier in.

Extra ondersteuning